در سال 1385 به مساحت 4200 مترمربع در4 طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی نزدیک فلکه کوی قرار دارد و دارای 76 اتاق با ظرفیت 188 نفر (اتاق های 2 و 3 نفره) می باشد. این خوابگاه به دو قسمت رسولیان شمالی(1) و جنوبی(2) تقسیم می شود که هر کدام 13 سوئیت دارند و هر سوئیت 2 یا 3 اتاق دارد. آشپزخانه درداخل سوئیت و سرویس بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار دارد. سالن تلویزیون در هردو طرف شمالی و جنوبی در قسمت وسط زیرزمین قرار دارد. در نزدیک درب ورودی خوابگاه دفتر نهادرهبری و مرکز مشاوره کوی برادران قرار دارند. اتاق ها مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) می باشد.

رسولیان شمالی (1):
طبقه زیرزمین:
اتاقهای شماره 02 تا 06 (دکترا و 3 نفره) و اتاق 01 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.
طبقه همکف:
اتاقهای شماره 16 تا 19 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه اول:
اتاقهای شماره110 تا 113 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره 214 تا 221 ( دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره 323 تا 323 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره 435 تا 440 و 432 و 433 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
رسولیان جنوبی (2):
طبقه زیرزمین:
اتاقهای شماره 02، 03 (دکترا و 3 نفره) و اتاق های 05 و 06 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاقها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.
طبقه همکف:
اتاقهای شماره 16 ، 17 و 18 (دکترا و 3 نفره) و اتاق شماره 19 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که 16 - 17 رو به سایه و 18 - 19 آفتابگیر است.
طبقه اول:
اتاقهای شماره110 تا 113 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره 214 تا 221 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که اتاق ها 215 تا 220 آفتابگیر و اتاقهای 214و 221 رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره 323 تا 330 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که اتاقهای 324 تا 329 آفتابگیر و اتاقهای 323 و 330 رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره 435 تا 440 و 432 و 433 (دکترا و 3 نفره ) قرار دارند که اتاق های 433 و 435 تا 439 آفتابگیر و اتاقهای 432 و 440 رو به سایه هستند.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
تعمیرات اساسی موتور خانه و تعویض لوله کشی‌های آب سرد و گرم + نصب سقف کاذب جهت اتاق های مدیریتی ساختمان + ایزوگام ساختمان