در سال 1355 به مساحت 4700 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و پایین تر از ساختمان 14- 15 قرار دارد و دارای 119 اتاق با ظرفیت 476 نفر (اتاق های3 نفره) می باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان 16 شرقی و 17 غربی تقسیم می می شود. اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها راهرو و 12 حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هراتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

طبقه اول 16 شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره 1 تا 20 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه اول 17 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 1 تا 20 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.
طبقه دوم 16شرقی :
در این طبقه، اتاق های شماره 21 تا 40 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه دوم 17 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 21 تا 40 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه سوم 16 شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره 41 تا 60 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه سوم 17غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره41 تا 60 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
رنگ آمیزی کامل و زیرسازی کامل+ تعمیرات اساسی موتورخانه و لوله های آب گرم و سرد شوفاژها و حمامها + کانال کشی و نصب سیستم سرمایشی + ایزوگام+بازسازی کامل سیستم روشنایی اتاقها