در سال 1355 به مساحت 4700 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و نزدیک درب اصلی قرار دارد و دارای 119 اتاق 20 متری با ظرفیت 357 نفر (اتاق های 3 نفره) می باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان 14 شرقی و 15 غربی تقسیم می شود. اتاق های فرد رو به سایه و اتاقهای زوج آفتابگیر می باشند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها سالن و 12 حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. دفتر شورای صنفی دانشجویان در طبقه همکف این ساختمان می باشد.

طبقه اول 14 شرقی:
در این طبقه اتاق های شماره 1 تا 19 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه اول 15 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 1 تا 16 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.
طبقه دوم 14شرقی :
در این طبقه، اتاق های شماره 20 تا 40 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه دوم 15 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 17 تا 37 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه سوم 14 شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره 41 تا 61 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه سوم 15 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 38 تا 58 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.

 کامل

 متوسط

 جزئی

تعمیرات در دست اقدام
شرح و عملیات تجهیز و بازسازی
رنگ آمیزی کامل و زیرسازی کامل+ تعمیرات اساسی موتورخانه و لوله های آب گرم و سرد شوفاژها و حمامها + کانال کشی و نصب سیستم سرمایشی + ایزوگام+بازسازی کامل سیستم روشنایی اتاقها