دستورالعمل
دانشجویان گرامی، پس از مطالعه دقیق تذکرات ذیل، جهت دریافت شماره مشتری، میزان مبلغ اجاره بها و شماره حساب , شماره دانشجویی و یا کد ملی خود را وارد کرده و نسبت به یادداشت نمودن و یا تهیه نسخه چاپی از اطلاعات مورد نیاز واریز اجاره بهای خود اقدام نمائید.
براساس ضوابط و مقررات مصوب صندوق رفاه کلیه دانشجویان ورودی 88 به بعد (در صورت داشتن ثبت نام آموزشی) ملزم به پرداخت اجاره بهاء به صورت یک نیمسال کامل می‌باشند.
تذکر 1: واریز اجاره بهای نیمسال دوم 91-90 به صورت واریز مستقیم به حساب غیرقابل برداشت صندوق رفاه دانشجویان به شماره حساب 40073507 (قابل پرداخت در کلیه شعبات بانک تجارت) می‌باشد. لذا دانشجویان (ورودی‌های 88 به بعد) بایستی قبل از مراجعه به شعبات بانک تجارت، با مراجعه به این سامانه، نسبت به تهیه شماره مشتری ومیزان اجاره بهای خود اقدام نمایند.
تذکر 2: در تهیه اطلاعات واریز اجاره بهای خود دقت کافی را مبذول نمائید، در صورت هرگونه اشتباه، مسئولیتی متوجه خوابگاه نخواهد شد.
تذکر 3: تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل می‌باشد لذا درصورت تخلیه زودهنگام، امکان بازپرداخت مابقی اجاره بهاء میسر نمی باشد.
تذکر 4: دانشجویانی که اسامی آنها در این سامانه اعلام نگردیده است می‌توانند به پذیرش کوی (برادران) و یا به پذیرش فاطمیه (خواهران) مراجعه نمایند.
 
- جهت دریافت اطلاعات واریزی اجاره بهای سال تحصیلی 90,2 شامل شماره مشتری و مبلغ واریزی ,لطفا شماره دانشجویی یا کد ملی خود را وارد کنید (بطور مثال برای جستجو از طریق کد ملی می بایستی اعداد را با - از هم جدا کنید 018-000629-01 ).
- در صورتی که مایلید بیشتر از یک رکورد را جستجو کنید, برای هر بار جستجو صفحه را یکبار ریفرش (با فشردن کلید F5) کنید, در غیر این صورت برای جستجوی بعدی باید شماره دانشجویی و کد ملی را هر دو وارد کنید. 
 
دریافت شماره مشتری

 
اطلاعیه ثبت نام خوابگاهها در نیمسال دوم 91-90

اطلاعیه ثبت نام خوابگاهها در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

بسمه تعالی

1 – با تمهیدات درنظر گرفته شده از سوی اداره کل امور خوابگاهها، کلیه دانشجویان ساکن واجد شرایط مندرج در جدول ذیل در صورت داشتن ثبت‌نام آموزشی برحسب اطلاعات نیمسال اول 91-90 توسط سیستم ثبت‌نام خوابگاه به حالت رزرو تمدید سکونت می‌گردند.

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی پیوسته

دکتری حرفه‌ای

87.1 به بعد

89.1 به بعد

87.1 به بعد

83.1 به بعد

85.1 به بعد

2 – دانشجویان جهت قطعی ‌شدن وضعیت ثبت‌ نام خود از تاریخ 17/11/90 لغایت 25/11/90 در ساعات و روزهای اداری با دردست داشتن فیش پرداختی اجاره بهاء (ویژه دانشجویان مجاز ورودی 88 به بعد)، برگه ثبت‌نام آموزشی و کارت دانشجویی، به آدرس‌های ذیل مراجعه و نسبت به اخذ و نصب هولوگرام  (برچسب تردد) اقدام نمایند.

 الف : برادران
                           
1 – دانشجویان تحصیلات تکمیلی  با مراجعه به واحد  پذیرش پسران درکوی دانشگاه
 
2 – دانشجویان کارشناسی  با مراجعه به نمایندگان پذیرش در محل خوابگاه خود  

 ب : خواهران
 
1-   دانشجویان ساکن در خوابگاه فاطمیه و کیانوری با مراجعه به واحد پذیرش فاطمیه
 
2 –  دانشجویان ساکن در خوابگاه چمران با مراجعه به اتاق اداری خوابگاه واقع در جنب انتظامات چمران
 

تذکر 1 : عدم مراجعه دانشجویان جهت ثبت ‌نام در تاریخ‌های ذکر شده به منزله انصراف از خوابگاه می‌باشد و مدیریت خوابگاه هیچ‌ گونه مسئولیتی در قبال لغو سکونت دانشجویان نخواهد داشت.

تذکر 2 : شرایط ثبت‌نام دانشجویان سنوات اضافه خوابگاهی متعاقباً از طریق سایت اعلام خواهد شد .

3 – براساس ضوابط و مقررات مصوب صندوق رفاه کلیه دانشجویان ورودی 88 به بعد ملزم به پرداخت اجاره بهاء به صورت یک نیمسال کامل می‌باشند.

تذکر 1 : واریز اجاره بهای نیمسال دوم 91-90 به صورت واریز مستقیم به حساب غیرقابل برداشت صندوق رفاه دانشجویان می‌باشد. لذا دانشجویان (ورودی‌های 88 به بعد) جهت اطلاع از شماره حساب، مبلغ واریزی اجاره بهاء و شماره مشتری خود که براساس لیست ثبت‌نام آموزشی دانشجویان تهیه شده است، باید از تاریخ 17/11/90 به سایت کوی دانشگاه و یا به اطلاعیه‌های نصب شده در محل خوابگاههای محل سکونت خود مراجعه نمایند.

تذکر 2: جهت پرداخت اجاره بهاء به حساب صندوق رفاه قبل از مراجعه به شعبات بانک تجارت، همراه داشتن شماره مشتری، شماره حساب صندوق رفاه به شماره 40073507 و میزان مبلغ اجاره بها الزامی است لذا در صورت هرگونه اشتباه در پرداخت، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه مدیریت خوابگاهها نبوده و وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

تذکر 3: واریز اجاره بهاء از طریق عابر بانک امکان پذیر نمی باشد.

تذکر4 : تخصیص خوابگاه به صورت یک نیمسال کامل می‌باشد لذا درصورت تخلیه زودهنگام، امکان بازپرداخت مابقی اجاره بهاء میسر نمی باشد.

تذکر5 : دانشجویانی که اسامی آنها در سایت  کوی دانشگاه اعلام نگردیده است می‌توانند به پذیرش کوی (برادران) و یا به پذیرش فاطمیه (خواهران) مراجعه نمایند.

تذکر6 : دانشجویان ورودی ماقبل 88 درصورت تمایل به پرداخت اجاره بهاء، می‌توانند حضوراً به پذیرش خوابگاهها مراجعه نمایند.

4 – در صورتیکه دانشجوئی بدون اطلاع پذیرش خوابگاه، اقدام به جابجایی اتاق نیمسال اول خود کرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان تمدید اتاق فعلی دانشجو متوجه خوابگاه نخواهد گردید.

تذکر : دانشجویانی که تمایل به جابجایی اتاق خود دارند شرایط و زمان جابجایی برای آنها متعاقباً از طریق اطلاعیه و یا سایت کوی اعلام خواهد شد.

5 – دانشجویان ورودی جدید (نیم سال دوم تحصیلی 91-90) می‌توانند پس از ثبت نام آموزشی از تاریخ 11/11/90 لغایت 16/11/90 جهت ثبت نام خوابگاه در ساعات اداری به واحد پذیرش در کوی دانشگاه (پسران) و فاطمیه (خواهران) مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران