انتخابات شورای صنفی دانشجویان خوابگاههای دانشگاه
بسمه تعالی

شنبه شب، مورخ 21/8/90 ساعت 19:30 دانشجویان خوابگاههای سطح شهر و یکشنبه شب مورخ 29/8/90 ساعت 20 دانشجویان ساکن خوابگاههای دخترانه فاطمیه، چمران و کوی پسران بصورت همزمان برای انتخاب نمایندگان خود در شورای صنفی دانشجویان خوابگاهی به پای صندوقهای رأی آمدند. تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این انتخابات از روزهای قبل از آغاز رأی گیری، شروع شد تا رای گیری در رأس ساعت مقرر شروع شود و دانشجویان بدون هیچ گونه مشکلی، نسبت به ثبت آرای خود اقدام نمایند.جلسات توجیهی برای ناظرین صندوقها برگزار شد و به آنان قوانین ومقررات و چگونگی تعرفه های رای گیری توضیح داده شد. رأی گیری در هر ساختمان بطور مجرا و با لیست ساکنین خوابگاه که از قبل در اختیار ناظرین صندوقها گذاشته شده بود و فقط ساکنین همان ساختمان اجازه دادن رای را داشتند، حداقل 2 ساعت به طول انجامید. در این مدت جناب آقای نوروزی، مسئول دبیرخانه هیات نظارت برتشکلهای دانشگاه، جناب آقای جلینی، نماینده اداره کل خوابگاهها و جناب آقای کریمیان، دبیر شورای صنفی دانشجویان خوابگاهها با سرکشی بر صندوقهای واقع در خوابگاههای مختلف بر روند و کیفیت برگزاری این انتخابات نظارت نمودند. در پایان رأی گیری و پس از جمع آوری صندوقها در پایگاه مرکزی، رأی شماری آغاز شد و پس از اتمام آن، فهرست اولیه اسامی انتخاب شده اعلام گردید و پس از ثبت صورت جلسه در همان مکان، صندوقها در ساعت 24 به منظور بایگانی به کوی دانشگاه ارجاع داده شدند. نتایج اولیه انتخابات به شرح ذیل می باشد.
گفتنی است جناب آقای باوفا معاون محترم دانشجویی و فرهنگی اداره کل خوابگاهها پس از جمع آوری صندوقها در دفتر شورای صنفی حضور پیدا نمودند و از نزدیک در جریان شمارش آراء قرار گرفتند.


1 -سطح شهر:
- محمدجواد محمدی
- مصلح کریمی
- محمد عظیمی
- سید یوسف قدرتی
- وحید شمس الدین نژاد
2- کوی پسران:
احمد شیرازی
افشین آشفته
محسن صادقی بوگر
وحید رضایی اسفدن
محمد مهدی سمندری
بهنام فارسی
3- خوابگاههای دختران:
فاطمه پور شاه آبادی
مژگان بی مکر
شیرین شریعتی ارانی
فاطمه عطاریان
فاطمه نظری مهر

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها