مسابقه ساخت آدم برفی در محل زمین چمن خوابگاه دخترا
بسمه تعالی

زمین چمن خوابگاه چمران، پنج شنبه مورخ 19/8/90 که پوشیده از برف بود پذیرای دانشجویانی بود که گلوله های برف را برای ساختن آدم برفی بر روی هم گذاشتند ودر این زمینه با هم به رقابت پرداختند. این مسابقه با هدف ایجاد شادی و نشاط در میان دانشجویان از ساعت 9 شروع شد وحدود سه ساعت به طول انجامید. از برندگان این مسابقه در جشن بزرگ غدیر با اهدای جوایزی تقدیر شد.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها