دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی اداره کل خوابگ
بسمه تعالی

روز پنجشنبه مورخ 12/8/90 ساعت ۱۰ صبح قریب به 40 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه فردوسی برای بازدید از باغ موزه مقدم راهی این مکان تاریخی شدند. این گروه از دانشجویان، در ساعت ۱۰:۲۰ به باغ موزه رسیدند و پس از هماهنگی مسئولین وارد محوطه باغ شدند. در ابتدا، راهنما دانشجویان را به اندرونی خانه هدایت کرد. این قسمت از خانه که در گوشه جنوب شرقی بنا واقع شده است، از ۳ اتاق تشکیل شده و هم اکنون وسایلی نظیر زیور آلات، مدالها، سنگهای قیمتی، طلسمها و... در آن نگهداری می شوند. دانشجویان به بازدید از اندرونی و اشیاء نگهداری شده در این قسمت از موزه پرداختند و راهنما نیز به ارائه توضیحاتی در این باب پرداخت. پس از ساختمان اندرونی، دانشجویان به بازدید از ساختمان پذیرایی و اتاق مهمان های باغ موزه پرداختند. در این قسمت از بنا، ۲ ساختمان واقع شده است که میزبان چند اثر نفیس نقاشی و طراحی و همچنین اشیاء ذی قیمت دیگری می باشد. نشان کنونی دانشگاه تهران که توسط استاد مقدم طراحی شده است نیز در این مکان نگهداری می شود. دانشجویان پس از بازدید از این قسمت چند سوال از راهنما پرسیدند و پس از ارائه جواب از سوی راهنما به قسمت حیاط مرکزی باغ و پس از آن به ساختمان غربی باغ موزه راهنمایی شدند. حیاط باغ از یک حوض زیبا و چمن کاریهای اطراف آن و چند درخت میوه تشکیل شده است و ظاهری بسیار زیبا و دل نشین به محوطه موزه می بخشد. ساختمان غربی که توسط خود استاد مقدم طراحی شده است، شامل ۲ طبقه میباشد که طبقه اول به سبک قرون وسطی و طبقه دوم به سبک شرقی معماری شده اند. در طبقه اول، تعدادی سلاح، چندین اثر نقاشی و اشیاء دیگر نگهداری می شود. دانشجویان با ارائه پرسشهایی از راهنما بازدید ازاین قسمت را نیز به پایان بردند و در آخر اتاق صدف استاد مقدم میزبان دانشجویان عزیز بود. در پایان اردو پس از پذیرایی در ساعت ۱۲ دانشجویان به خوابگاه بازگشتند.

روابط عمومی کل خوابگاهها