امکانات رفاهی ویژه برای دانشجویان ساکن ساختمان
بسمه تعالی

فرسودگی تجهیزات رفاهی و قدیمی بودن ساختمان 7 کوی دانشگاه، باعث شد تا دومین جلسه پرسش و پاسخ جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس و مدیرکل خوابگاههای دانشگاه در سال تحصیلی جدید با دانشجویان ساکن ساختمان 7 برگزار شود. در این جلسه که سه شنبه شب ساعت 20 مورخ 26/7/90 در سالن تلویزیون خوابگاه مذکور برگزار شد، ابتدا ناظر دانشجویی ساختمان و دبیر شورای صنفی دانشجویان کوی از اقدامات اساسی صورت گرفته در دوره هیات رئیسه فعلی اداره کل خوابگاهها گزارشی ارائه دادند. سپس جناب آقای دکتر اسماعیلی ضمن خیر مقدم و تشکر از دانشجویان بخاطر حضورشان در جلسه، از آنان خواستند تا ابتدا سوالات و نظرات خود را مطرح نمایند. بعلت کسرت سوالات و خواسته های دانشجویان، پاسخ به سوالات اولویت بندی شد و در ادامه مدیرکل محترم خوابگاهها پس از بیان مشکلات فراروی اداره کل خوابگاهها و تنگناهای مالی، به تک تک سولات دانشجویان با وجود ضیق وقت به تفصیل توضیحاتی ارائه دادند. مشاور رئیس دانشگاه در این جلسه خاطر نشان کردند که رای اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان ساکن در خصوص به تعویق افتادن تعویض پنجره های فرسوده اتاقهای این ساختمان قابل احترام می باشد و نصب پنجره های جدید بمنظور رفاه حال دانشجویان به زمان تعطیلات خوابگاه موکول می شود. همچنین مقرر شد در اسرع وقت پنجره های قابل ترمیم توسط تاسیسات خوابگاه تعمیر گردد. مدیر کل خوابگاههای دانشگاه تهران ابراز داشتند؛ هر یک از دانشجویان ساکن ساختمان 7 که نیاز به امکانات رفاهی ازجمله تعویض موکت اتاق، نصب پرده، جالباسی، کمد، تخت، میز تحریر و یخچال دارند با مراجعه به ناظر دانشجویی و ثبت درخواست خود می توانند تجهیزات و ملزومات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
در این جلسه که تا پاسی از شب ادامه داشت جناب آقای باوفا معاون محترم دانشجویی و فرهنگی خوابگاه نیز حضور داشتند و به سوالات اختصاصی دانشجویان مربوط به امور دانشجویی پاسخ گفتند.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها