حضور مسئولین دانشگاه در جمع دانشجویان جدیدالورود خ
بسمه تعالی

دوشنبه شب ساعت 20 مورخ 11/7/90 جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس و مدیرکل محترم خوابگاهها، جناب آقای مهندس مطهری نژاد، مدیرکل محترم فرهنگی دانشگاه، جناب آقای دکتر بوذری نژاد، مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه و جناب آقای باوفا، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها پس از مراجعه به اتاقهای دانشجویان جدیدالورود با تک تک دانشجویان ساکن خوابگاه مصافحه نمودند و با ارائه هدایایی به کلیه دانشجویان، قبولی آنان را در بزرگترین دانشگاه و نماد آموزش عالی تبریک و تهنیت گفتند.سپس در نمازخانه خوابگاه فردوسی حاضر شدند و به سوالات عدیده دانشجویان در خصوص تغدیه، شرایط و امکانات خوابگاه، سرویسهای ایاب و ذهاب و... با حوصله پاسخ گفتند.
پس از جلسه پرسش و پاسخ، مشاور رئیس ومدیرکل محترم خوابگاهها به همراه معاون محترم دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها تا پاسی از شب بصورت ایستاده برای رفع دغدغه های دانشجویان به راهنمایی ایشان پرداختند.این بازدید در ساعت 45 دقیقه صبح به پایان رسید.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها