نشست شبانه دانشجویان جدیدالورود با مسئولین خوابگاه
بسمه تعالی

دوشنبه شب مورخ 28/6/90همزمان با دومین شب گردهمآیی دانشجویان جدیدالورود در اردوگاه شهید باهنر،جناب آقای باوفا،معاون دانشجویی و فرهنگی اداره کل خوابگاههای دانشگاه تهران، در جمع گروهی دیگر از دانشجویان شهرستانی حاضر و به سوالات مرتبط با خوابگاههای دانشگاه تهران پاسخ گفتند. همچنین سرکار خانم علی محمدی، مسئول خوابگاههای دختران در محل سلف سرویس درجمع دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه حاضر و به سوالات این عزیزان جواب دادند.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها