نماز عید فطر در خوابگاه شهید مطهری برگزار گردید
بسمه تعالی

همگام با کلیه روزه داران، دانشجویان ساکن خوابگاه متاهلی شهید مطهری دانشگاه تهران بهمراه خانواده خود در حیاط خوابگاه، صبح روز عید به شکرانه یک ماه روزه داری و عبادت نماز عید فطر را در ساعت 7 صبح به امامت حجه الاسلام موسوی برگزار نمودند. در ادامه بعد از صرف صبحانه تعداد 35 نفر از خوابگاهیان با یک دستگاه اتوبوس برای زیارت امامزاده داوود عازم و پس از زیارت و سیاحت در طبیعت اطراف امام زاده، ساعت 21 به خوابگاه بازگشتند.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها