بازدید مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه از کوی دانشگاه
بسمه تعالی

در ادامه سلسه نشستهای شبانه دانشجویان کوی با مسئولین دانشگاه ،جناب آقای حبیب الهی مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه پس از اقامه نماز و افطار نمودن روزه خود، ساعت 9 و 30 دقیقه در جمع دانشجویان حاضر شدند و به پرسشهای ایشان پاسخ گفتند. در این شب نشینی جناب آقای باوفا (معاون محترم دانشجویی و فرهنگی)و جناب آقای رزمی (مسئول تربیت بدنی کوی)، مدیرکل محترم تربیت بدنی دانشگاه را همراهی نمودند. پس از گفتگوی صمیمی با دانشجویان از سالن بدن سازی کوی بازدید بعمل آمد و مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه جهت تجهیز سالنها قول مساعد دادند. این جلسه و بازدید در ساعت 11 و 30 دقیقه پایان یافت.

روابط عمومی اداره کل خوابگاهها