واجدین شرایط اسکان تابستانی
بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط اسکان تابستانی 90:
به‌اطلاع می‌رساند دانشجویان واجد شرایط اسکان تابستانی که فرم تقاضای اسکان تابستانی خود را به‌واحد پذیرش تحویل نموده‌اند، می‌توانند از 8 صبح روز شنبه مورخه 25/4/90 بادردست ‌داشتن کارت دانشجویی به‌شرح ذیل به‌خوابگاههای موردنظر مراجعه نمایند:
 

ردیف

دانشجویان واجد  شرایط اسکان تابستانی

آدرس محل اسکان

1

دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان 15 کوی پسران (امیرآباد) تلفن پذیرش : (‌61115500)

2

دانشجویان پسر مقطع کارشناسی

خوابگاه فردوسی – به نشانی : میدان فردوسی خیابان موسوی نرسیده به طالقانی پلاک 76 تلفن : 88828616

3

دانشجویان دختر مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری

خوابگاههای  فاطمیه و کیانوری

آدرس‌خوابگاه فاطمیه: خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان هفدهم- تلفن: 88013702 - 88013701
آدرس خوابگاه کیانوری : خیابان کارگر شمالی خیابان هفدهم  اولین بن بست سمت راست - کوچه سنبل 88005153

تذکر 1 : همراه داشتن کارت دانشجویی جهت اسکان در تابستان 90 الزامی است.

تذکر 2 : دانشجویان واجد شرایط پس از اخذ فیش بانکی اجاره بهاء اسکان تابستان حداکثر به مدت یک هفته فرصت دارند تا نسبت به پرداخت اجاره بهاء خود اقدام و رسید فیش بانکی خود را به واحد پذیرش تحویل نمایند.

تذکر 3 : دانشجویان کارشناسی واجد شرایط اسکان تابستانی در خوابگاه فردوسی، موظفند اجاره بهاء ماهیانه اسکان تابستانی را به مسئول خوابگاه پرداخت نمایند.

روابط عمومی اداره کل امور خوابگاهها
 
 
 
راهنمای جستجو