بازدید رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران از
بسمه تعالی
 
بازدید رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از کوی دانشگاه در هفته خوابگاهها
جناب آقای خوراکیان ریاست محترم سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در تاریخ 28/2/90 به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها از کوی دانشگاه بازدید نمودند و با متصدیان غرفه های دایر شده در خیابان اصلی کوی گفتگو کردند. ایشان همچنین با هیات رئیسه اداره کل خوابگاهها دیدار نمودند و ضمن اطلاع یافتن از مشکلات رفاهی دانشجویان، برای رفع این مشکلات قول همکاری دادند.