دو و بدمینتون خواهران در هفته خوابگاهها
بسمه تعالی
 
مسابقات ورزشی خواهران( بدمینتون)
این مسابقات یکشنبه شب مورخ 25/2/90 راس ساعت 20 در سالن الزهرای خوابگاه دخترانه شهید چمران دانشگاه،با حضور31 شرکت کننده از خوابگاههای دخترانه دانشگاه برگزار گردید.
مسابقات بصورت تک حذفی و در 5 مرحله برگزار گردید که سرکار خانم معصومه رحمنی مقام اول سرکار خانم سیده زهرا هاشمی مقام دوم و سرکار خانم سروه تاک مقام سوم را اخذ نمودند.

 


مسابقات ورزشی خواهران(دو نیمه استقامت)
این مسابقات شنبه شب مورخ 25/2/90 راس ساعت 20 در سالن ورزشی حجاب خوابگاه فاطمی دانشگاه،با حضور26 شرکت کننده از خوابگاههای دخترانه دانشگاه برگزار گردید.
نفراول سرکا ر خانم الهام فسنقری
نفر دوم سرکار خانم سیما اکبر نژاد
نفر سوم سرکارخانم محدثه محمدی
شایان ذکر است به همه شرکت کنندگان هدایای به رسم یاد بود تقدیم گردید.