مسابقات ورزشی در هفته خوابگاهها
بسمه تعالی
 
مسابقات ورزشی پسران(پاور لیفتینگ)
این مسابقات دوشنبه شب مورخ 26/2/90 راس ساعت 20 در سالن بدنسازی کوی دانشگاه،با حضور30 شرکت کننده از خوابگاههای پسرانه دانشگاه در 4 وزن برگزار گردید.
این دوره از مسابقات در دو آیتم پرس و لیفت برگزار شد که مجموع دو آیتم نفرات اول تا سوم را مشخص نمود.
وزن منفی 65 مقام اول آقای پیمان قاسمی مقام دوم آقای یونس مقصودی مقام سوم آقای بهزاد خاکزاد
وزن 70 تا 65 مقام اول آقای علی بدز افشان مقام دوم احسان نیک منش مقام سوم آقای محمد مردانه
وزن 70 تا 80 مقام اول آقای مظاهر کروژده مقام دوم آقای علیرضا محسنی مقام سوم آقای مسعود پوررضا
وزن مثبت80مقام اول آقای مجید جاوید مقام دوم آقای رضا امیدی قنبری مقام سوم آقای حمزه رضایی