دیدار هیئت رئیسه و شورای منتخب دانشگاه از کوی دان
بسمه تعالی
حضور هیات رئیسه و شورای منتخب دانشگاه در کوی دانشگاه
 
به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاهها، جلسه هفتگی هیات رئیسه و شواری منتخب دانشگاه روز دوشنبه مورخ 26/2/90 به ریاست جناب آقای دکتر رهبر ریاست محترم دانشگاه و با حضور آقایان دکتر رستمی، معاون فرهنگی، دکتر مقیمی، معاون اداری و مالی، دکتر موسوی، معاون بین الملل، دکتر قمصری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی, دکتر عاملی، معاون طرح و برنامه، دکتر جعفری، معاون پژوهشی و آقایان دکتر کمره ای، رئیس کمسیون فنی و مهندسی، دکتر امام، رئیس کمسیون علوم انسانی، دکتر مقاری، رئیس کمسیون علوم پایه، دکتر امید، رئیس کمسیون کشاورزی، دکتر خلیلی عراقی، رئیس کمسیون علوم اجتماعی و رفتاری، دکتر عزیزی، رئیس کمسیون هنرهای زیبا، دکتر عموعابدینی، رئیس پارک علم و فن آوری دانشگاه در دفتر مدیر کل خوابگاهها واقع در کوی دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه که از ساعت هفده و پانزده الی بیست و پانزده به طول انجامید و با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز گردید، ابتدا ریاست محترم دانشگاه هفته خوابگاهها را تبریک گفته و از اعضای محترم هئیت رئیسه و شورای منتخب دانشگاه درخواست توجه جدی به مسائل خوابگاهها را نمودند. آنگاه جناب آقای دکتر اسماعیلی مشاور رئیس و مدیرکل محترم خوابگاههای دانشگاه تهران ضمن ارائه گزارش تفصیلی از فعالیتهای انجام شده در سال 1389، به مشکلات موجود و چالشهای فراروی مدیریت خوابگاهها در رفع معضلات و مشکلات خوابگاهها پرداخت و 12 پیشنهاد را در ارتباط با حل مسائل رفاهی، معیشتی، فرهنگی، عمرانی و تعمیراتی خوابگاهها ارائه نمود. در ادامه اعضای حاضر در جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطرح شده، راهکارهایی را برای رفع مشکلات مطرح و 8 مورد از 12 مورد پیشنهادی را تصویب و 4 مورد دیگر را جهت بررسی بیشتر به کمسیونهای مربوطه ارجاع دادند. شایان ذکر است هیات رئیسه و شورای منتخب دانشگاه از بازارچه های هفته خوابگاهها در کوی پسران بازدید نموده و به گفتگوی صمیمی با دانشجویان پرداختند.