دید و بازدید هیئت رئیسه با دانشجویان (نوروز 90)
بسمه تعالی
گزارش دیدار هیات رئیسه دانشگاه با دانشجویان

هیات رئیسه محترم دانشگاه تهران درمعیت اعضای هیات رئیسه محترم اداره کل خوابگاهها دوشنبه شب مورخ 22/1/1390 با دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه (دختران؛ کوی و سطح شهر) در سالن شهید نوروزی کوی دیدارنمودند. در این مراسم صمیمی که به مناسبت آغاز سال نو برپا شده بود دانشجویان شرکت کننده ضمن احوال پرسی با تک تک اعضای محترم هیات رئیسه‘ مشکلات خود را با ایشان مطرح نمودند. این مراسم که از ساعت 30/20 آغاز شده بود در ساعت 22 با اهدای هدایای ویژه به دانشجویان پایان یافت.