مراسم تودیع و معارفه در کوی
بسمه تعالی
با توجه به تغییرات سازمانی چارت دانشگاه تهران ، مراسم تودیع جناب آقای عرب اسماعیلی معاون محترم فرهنگی اداره کل امور خوابگاهها ومعارفه جناب آقای باوفا به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی اداره کل امور خوابگاهها روز چهار شنبه مورخ 22/10/1389 با حضور هیات رئیسه محترم اداره کل خوابگاههاو تعدادی از همکاران مجموعه کوی دانشگاه برگزار گردید.
در این مراسم جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیرکل محترم خوابگاهها به پاس زحمات آقای عرب اسماعیلی بخاطر تلاشهای بی شائبه ایشان در زمان تصدی معاونت فرهنگی، ضمن اهداء لوح یادبود از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.