جلسه ماهيانه دانشجويي-فرهنگي
بسمه تعالی
 
جلسه ماهیانه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به میزبانی اداره کل امور خوابگاهها درساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 7/10/89 و با حضور اکثر قریب به اتفاق معاونین پردیس ها و دانشکده ها برگزار شد.
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر رستمی معاون محترم فرهنگی دانشگاه ضمن خیر مقدم به کلیه اعضای حاضر در جلسه گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه دادند.
در ادامه جناب دکتر اسدی (مدیرکل محترم اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه) گزارشی از عملکرد اداره تحت نظارت خود ارائه دادند. در ادامه آقای مهندس مطهری نژاد در خصوص یکپارچگی و تدوین بعضی از آیین نامه ها و ابلاغ مصوبات مرتبط با نشریات دانشجویی و کرسی های آزاد اندیشی مباحثی مطرح نمودند همچنین اعضای حاضر در جلسه در خصوص مسائل فرهنگی دانشگاه بحث و تبادل نظر کردند. در پایان مدیرکل محترم اداره کل خوابگاهها نیز گزارش کوتاهی از نحوه ثبت نام در نیمسال آینده به سمع حاضرین رساند.
شایان ذکر است در این جلسه از خدمات آقای هدهدی در اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تقیر گردید.