گزارش اردوی کاخ گلستان
بسمه تعالی
 
این اردو یازدهمین برنامه از سلسله اردوهای تهران گردی بود که به منظور بازدید و آشنایی دانشجویان از میراث فرهنگی کشوردر 18/9/89 برگزار شد.در این اردو تعداد 110 نفر از دانشجویان دختر خوابگاه فاطمیه وشهید چمران حضور داشتند. در طول برنامه دانشجویان از موزه مردم شناسی و تالار سلام تالار آینه و شمس العماره و محوطه زیبای کاخ بازدید نمودند.