بازدید مدیر کل خوابگاهها از خوابگاه شهید چمران
بسمه تعالی
 
روز یکشنبه مورخه 16/8/89 جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیرکل محترم خوابگاههای دانشگاه تهران به همراه جناب آقای با وفا معاون محترم دانشجویی و جناب آقای عرب اسماعیلی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی ضمن بازدید از خوابگاه شهید چمران شخصا" در اتاقهای دانشجویان حاضر شده و ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان به آنان هدایایی را به رسم یاد بود اهدا نمودند این مراسم که با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود به خاطر سوالات فراوان دانشجویان به یک نشست چند ساعته تبدیل شد جناب آقای دکتر اسماعیلی و معاونین محترم ایشان باحضور درنمازخانه خوابگاه شهیدچمران با حوصله به سوالات مختلف دانشجویان پاسخ گفتند این نشست صمیمانه تا پاسی ازشب ادامه داشت .

 

   

بازدید از صنوف خوابگاه شهید چمران:
هیئت رئیسه کوی دانشگاه قبل از دیدار با دانشجویان به صورت سر زده ازتمامی صنوف مستقر در خوابگاه شهید چمران دیدن نموده وجهت بهبود وارتقاء کیفی خدمات دستوراتی را صادر نمودند.