…
    …
     تلفن تماس : …
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف واحد پذيرش

-ثبت‌نام ورودی‌های جدید
- صدو برگه دریافت کلید برای دانشجویان ثبت‌نام شده
-تشکیل پرونده برای هر دانشجو و ثبت و ضبط سوابق در آن
-تمدید سکونت دانشجویان قبلی که مجاز به ماندن در خوابگاه می‌باشند.
-جابجایی دانشجویان برحسب داشتن ظرفیت بنا به درخواست دانشجو و یا تمهیدات مدیریت
-ثبت کلیه اطلاعات، اعم از ثبت‌نام، تمدید سکونت، تخلیه و جابجایی در داخل سیستم جامع
-اخذ فیش‌های هزینه خوابگاه و کنترل، ثبت و اعلام گزارش به موقع به مقام مافوق و ارسال به صندوق رفاه در هر نیمسال
-اطلاع‌رسانی به موقع آئین‌نامه‌ها و بخش نامه‌های مربوط به پذیرش، هزینه‌ها، سنوات اضافه و شماره حسابها و... به دانشجویان
-تکمیل اطلاعات ناقص دانشجویان در سیستم جامع در زمان مراجعه حضوری دانشجویان
-برآورد ظرفیت‌های خالی در هر نیمسال و گزارش به موقع به مسئول مافوق و ارائه پیشنهادات نحوه اسکان دانشجویان با عنایت به سوابق و تجربیات سال‌های قبل
-صدور تسویه حساب به دانشجویان
-صدور برگه تخلیه برای دانشجویانی که خواهان تخلیه خوابگاه قبل از موعد مقرر می‌باشند
-صدور کارت تردد برای دانشجویان بنا به دستور مسئول مافوق
-تمدید کارت تردد خوابگاه به صورت سالانه
-اطلاع‌رسانی به موقع جابجایی‌ها و تخلیه‌ها به مسئولین شب تا زمان اجرایی شدن شهر الکترونیک برای ثبت در دفاتر مربوطه
-ایجاد هماهنگی و تعامل فی‌مابین با امور دانشجویی و صندوق رفاه و کسب اطلاع از قوانین
-شرکت در جلسات صندوق رفاه و اجرای مصوبات و انعکاس آن به مقام مافوق
-ثبت تخلفات دانشجویان در سیستم رایانه
-اجرای برنامه اولویت‌بندی و درجه‌بندی اسکان دانشجویان طبق دستور مافوق