سرکار خانم پاکزادمنش
 …
     تلفن تماس : …
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف واحد فرهنگي و فوق برنامه

-ایجاد هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم دانشجویی، جلسات، اردوها و... واحد نظرات و پیشنهادات و ارزیابی دانشجویان در پایان هر برنمه
-تعامل و ایجاد هماهنگی لازم با مرکز مشاوره دانشجویی
- شناسایی دانشجویان فعال و داوطل و توان در اجرا و تعامل با دیگر دانشجویان
-هماهنگی و اتحاد با شکل‌های فرهنگی در کوی و کسب اطلاع از برنامه‌ها و مناسبت‌های مورد نظر شکل‌ها
-اجرا و انعکاس برنامه‌ها، نظرات و... حوزه معاونت فرهنگی به خوابگاههای خواهران
-نظارت و کنترل کلیه امور ورزشی و سالن‌ها و امکانات ورزشی
-نظرسنجی و کسب نظرات و پیشنهادات دانشجویان در زمینه نیازهای ورزشی و اعلام به مسئول مافوق
- ثبت و ضبط سوابق و برنامه‌ها و مناسبت‌های فرهنگی اجرا شده
- ایجاد هماهنگی‌های لازم با مسئولین ذیربط، لیست برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی و مهارتی
-ایجاد هماهنگی‌های لازم با مسئولین آموزش آزاد با به کارگیری پتانسیل دانشجویان در این زمینه
-ارائه نظرات و پیشنهادات ضمن اخذ نظرات دانشجویی در راستای نحوه تنظیم و پرنمودن اوقات فراغت
- نظرات بر عملکرد کتابخانه‌ها و ارائه گزارشات و پیشنهادات، تجهیز و تکمیل و ارتقا کتابخانه‌های خوابگاهها
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مسئول مافوق و رئیس اداره خوابگاهها