…
    …
     تلفن تماس : …
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف واحد کارآفريني و فرصت‌هاي شغلي

-مطالعه و بررسی عمیق زمینه‌های شغلی و کارآفرینی، در بسترهای اجتماعی و فضاهای خوابگاهی
-برنامه‌ریزی و برقراری ارتباط با مراکز و شرکت‌ها (جهت برگزاری کلاس‌های مهارت‌زایی و توسعه زمینه کارآفرینی جهت دانشجویان)
-ایجاد ارتباط و هماهنگی‌‌های لازم با ادرات و مراکز و مجموعه‌های فعال کارآفرینی دولتی و غیردولتی
-تهیه و تدوین فرم‌های نظرسنجی دانشجویی جهت اخذ نظرات و نیازهای دانشجویان در این زمینه و برنامه‌ریزی موثر و مناسب طبق نظر مقام مافوق
-برنامه‌ریزی و شناسایی سازمانها و مراکز و... و ایجاد بستر و زمینه‌‌سازی مناسب جهت بهره‌برداری دانشجویان جویای شغل
-تهیه و تدوین نیازهای شغلی، دانشجویان و توانایی و مهارت‌ها و تخصص دانشجویان جویای شغل
-برنامه‌ریزی در راستای تشکیل کانون‌های کارآفرینی در مجموعه امور خوابگاهها با جذب همفکری و مشارکت دانشکده و مرکز کارآفرینی، پارک علوم و فن‌آوری، شهرداری، شرکت‌های مرتبط فعال در این زمینه
-برنامه‌ریزی در راستای ایجاد فضای خلاقیت و نوآوری در این زمینه با مشارکت جمعی دانشجویان
-ارائه پیشنهادات و راهکارهای تقویت فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای کاربردی نمودن دانش تئوریک و کلاسیک دانشجویان و ایجاد شغل
-ارائه گزارشات لازم از فعالیت‌ها و عملکرد به مسئول مافوق
-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق