جناب آقای میرزایی
    روابط عمومی
     تلفن تماس : 88013703
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظايف اداره امور فرهنگي و فوق برنامه

 - تهیه گزارشات و اطلاع رسانی فعالیتهای کلان انجام شده اداره کل امور خوابگاهها از طریق پرتال اداره کل و انتشار نشریات داخلی 
- انجام کلیه امور مرتبط با سمعی و بصری در مراسمات و برنامه های مختلف فرهنگی و....
- تهیه و ارسال کلیه روزنامه ها و نشریات تهیه شده به خوابگاهها برای مطالعه دانشجویان 
- نظارت بر نحوه صحیح اطلاع رسانی در خوابگاه ها
- تهیه گزارش خبری از کلیه برنامه های اجرا شده و ارائه آن معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها
- نظارت بر فعالیت بردهای تبلیغاتی جهت و اطلاع رسانی مناسب در خوابگاهها
- راه اندازی ایستگاههای روزنامه خوانی در سطح خوابگاهها و توزیع مناسب روزنامه ها و مجلات موجود
- تهیه و نصب پوستر پلاکارد و بنر در مناسبت ها برنامه های مختلف 
- نصب و راه اندازی سیستم های صوتی و تصویری در اماکن فرهنگی کلیه خوابگاهها
- آماده سازی و تجهیز کلیه سالنهای کنفرانس و کلاسهای آموزشی و تالارها جهت برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، آموزشی و
- برگزاری اردوهای درون شهری 
- برنامه ریزی و اجرای مراسمات به مناسبتهای مختلف
- هماهنگی جهت انجام امور تشریفاتی و پذیرایی از میهمانان در برنامه های مختلف فرهنگی
- ارائه گزارش ماهیانه و سه ماهه به معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها
- شرکت در جلسات مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی خوابگاهها و ارائه گزارشات لازم