سایت های رایانه ای
سایت رایانه ای:

برادران:
- سایت شهید مفتح : سایت در طبقه اول کتابخانه شهید مفتح قرار دارد و دارای 98 کامپیوتر جدید مجهز به LCD و رایتر و 22 کامپیوتر با مانیتور CRT می باشد، دارای اینترنت بی سیم و باسیم با سرعت دانلود 30 تا 500 کیلو بایت می باشد. ساعت کار سایت از 8 الی 24 می باشد.

خواهران:
- سایت رایانه ای مجهز به 21 سیستم در طبقه اول ساختمان 71 قرار دارد.
- سایت رایانه ای مجهز به 16 دستگاه رایانه در خوابگاه کیانوری قراردارد.
- سایت رایانه ای مجهز به 66 سیستم که در مرکز فرهنگی- هنری کوثر واقع در زیرزمین فاطمیه 4 قرار دارد.