خدمات کتابخانه ای
خدمات کتابخانه ای:
 
برادران:
- کتابخانه شهید مفتح :
این کتابخانه در سال 1385 به مساحت 6000 مترمربع در 4 طبقه تاسیس شد. در طبقه همکف مخزن کتاب قرار دارد که از ساعت 8 الی 24 باز است و تقریباً 20000 جلد کتاب دارد که فهرست نویسی آن براساس رده بندی کنگره یا LC و تقریباً درتمام زمینه ها می پوشاند. دانشجویان دوره کارشناسی 2 کتاب به مدت دوهفته، ارشد 2 کتاب به مدت 3 هفته و دکترای 3 کتاب به مدت 4 هفته می توانند از مخزن دریافت کنند.

خواهران:

- کتابخانه فاطمیه: در زیرزمین فاطمیه (1) با مساحت 150متر مربع قرار گرفته و دارای بیش از 8000 جلد کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی می باشد بعلاوه مجلات، نشریات و روزنامه ها نیز در سالن مطالعه نشریات این کتابخانه موجود است. این کتابخانه از ساعت 8 صبح الی 15 و از 17 الی 24 آماده ارائه خدمات به دانشجویان ساکن کوی خواهران است.
- کتابخانه مجتمع شهید چمران: با مساحت 65 متر مربع در زیرزمین ساختمان 71 قرار دارد.