مراکز ورزشی (خواهران)

- مجموعه ورزشی حجاب (خوابگاه فاطمیه ها): در سال 1383 به مساحت 1500 مترمربع در انتهای خیابان اصلی خوابگاه فاطمیه احداث گردید و شامل امکاناتی از قبیل ایستگاه تندرستی، سالن ورزشی به مساحت 529 متر مربع و مشتمل بر: سالن والیبال؛ بسکتبال؛ هند بال؛ سالن رزمی: رشته های رزمی، یوگا، ژیمناستیک و سالن تنیس روی میز (6 عدد میز تنیس روی میز موجود می باشد)؛ سرویس بهداشتی، دوش گرم و سرد می باشد.
- سالن بدنسازی: به مساحت 705 متر مربع و مناسب جهت برگزاری رشته ورزشی ایروبیک و کار با دستگاه می باشد. شامل دستگاههای پرس سینه نیمکت، پرس سینه خوابیده، پارالل بارفیکس، پارویی، تقویت شکم، مسگری ایستاده و نشسته، مورب شکمی، زیر بغل، خم کننده پا، بازکننده پا، دور کننده ران، هاک پا، نشر خم، تقویت عضلات کمری و در مجموع 15 دستگاه می باشد که در زیرزمین ساختمان فاطمیه 5 قرار دارد.
- زمین چمن مصنوعی فاطمیه ها: در سال 1383 به مساحت437 متر مربع احداث گردید که در انتهای خیابان اصلی خوابگاه، روبروی ساختمان فاطمیه 4 قرار دارد.
- ایستگاه تندرستی: روبروی سالن غذا خوری مجتمع خوابگاهی شهید چمران قرار دارد.
- سالن ورزشی شهدای گمنام: در سال 1387 با مساحت 1400 متر مربع مشتمل بر دفتر مسئول، سالن والیبال، فوتسال، بسکتبال، هند بال و سالن رزمی با رشته های رزمی، یوگا، ژیمناستیک می باشد. این سالن دارای سرویس بهداشتی، دوش گرم و سردنیز می باشد.(مجتمع خوابگاهی شهید چمران)
- زمین چمن مصنوعی شهید چمران: در سال 1383 با مساحت 476 متر مربع احداث گردید که در روبروی سالن ورزشی شهدای گمنام قرار دارد.
- سالن بدنسازی: با مساحت 375 متر مربع شامل دستگاههای پرس سینه، بارفیکس، پارویی، تقویت شکم، مسگری ، مورب شکمی، زیر بغل، دور کننده ران، نشر خم، تقویت عضلات کمری و در مجموع 10دستگاه می باشد و اتاق تمرین تنیس با مساحت 66 متر مربع که در زیرزمین ساختمان72 قرار دارد.
- سالن تربیت بدنی خوابگاه کیانوری: با مساحت 112 متر مربع مجهز به یک دستگاه تردمیل، 2 میز تنیس، سالن ایروبیک( 20 تخته تشک) می باشد.