مراکز فرهنگی (خواهران)
مراکز فرهنگی  (خواهران):
 

- مرکز فرهنگی - هنری کوثر: این مرکز از دو بخش مجزا تشکیل شده است. بخش غربی آن شامل یک سایت رایانه ای مجهز به 66 سیستم می باشد، در بخش شرقی یک سالن اکوستیک وجود دارد.
- دفتر نهاد نمایندگی رهبری: درطبقه اول ساختمان فاطمیه 2 قرار دارد. این دفتر زیر نظر دفتر نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه تهران؛ با مسئولیت سرکار خانم فاخری و همکاری دانشجویان اداره می گردد.
- بیت الزهراء (س): با مساحت 200 متر مربع مجهز به یک باب دفتر، یک سالن بزرگ، یک آشپز خانه و یک آبدارخانه است که از سالنهای تحت اختیار دفتر نهاد نمایندگی رهبری در خوابگاه فاطمیه ها، جهت برگزاری مراسم مختلف از جمله نمازهای جماعت یومیه، سخنرانیهای مذهبی و جشنها و مراسم مذهبی و . . . است. این مجموعه در زیرزمین فاطمیه 2 قرار دارد.
- دفتر جهاد دانشگاهی: درطبقه اول ساختمان فاطمیه2 قرار دارد. این دفتر زیر نظر دفتر جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، با همکاری مدیریت خوابگاهها و توسط دانشجویان اداره می گردد.
- دفتر بسیج دانشجویی: در ساختمان فاطمیه 3 اتاق 112 قرار دارد.
- تالار جوان: با مساحت70 متر مربع و با ظرفیت 245 نفر جنب ایستگاه تندرستی قرار دارد. (مجتمع خوابگاهی شهیدچمران)
- آمفی تئاتر فاطمیه : سالن آمفی تئاتر بسیار مجهز با ظرفیت 235 نفر و مساحت 391 متر مربع،