خوابگاههای سطح شهر
 

جهت دریافت آدرس و کروکی خوابگاهها اینجا کلیک کنید.

خوابگاههای برادران سطح شهر:

خوابگاه وصال شیرازی:
در سال 1379 به مساحت 1500 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان در بلوار کشاورز – خیابان وصال شیرازی – کوچه شاهد – پلاک 4 واقع است. این ساختمان جنوبی و دارای 44 اتاق (هر طبقه 11 اتاق) با ظرفیت 152 نفر (اتاق های 2، 3 و4 نفره) برای دانشجویان کارشناسی احداث گردید. هر طبقه به دو قسمت شمالی با 5 اتاق و جنوبی با 6 اتاق تقسیم می شود. در هرطبقه 6 سرویس بهداشتی و 2 آشپزخانه وجود دارد که در هر طرف شمالی و جنوبی 2 سرویس و در جلوی پله ها نیز 2 سرویس بهداشتی وجود دارد. طبقه همکف، دارای 2 سالن مطالعه و طبقه زیرزمین دارای نمازخانه و سالن تلویزیون، سایت رایانه و سالن ورزشی می باشد. اتاق های ضلع شمالی آفتابگیر و ضلع جنوبی روبه سایه هستند. ساختمان در هر طبقه مجهز به 2 یخچال، 2 اجاق گاز، آب سردکن بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قرار دارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 
 
طبقه اول:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 101 و 104 (3 نفره)، 102و 105 (4 نفره) و 103 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 106،107و111 (3 نفره)، 108، 109و110 (4 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 201 و 204 (3 نفره)، 202و 205 (4نفره) و 203 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 206،207و211 (3نفره)، 208، 209 و210 (4 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 301 و 304 (3 نفره)، 302و 305 (4 نفره) و 303 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 306،307و 311 (3 نفره)، 308، 309و 310 (4 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره 401 و 404 (3 نفره)، 402و 405 (4 نفره) و 403 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاقها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره 406،407و 411 (3نفره)، 408، 409و 411 (2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
گالری عکس
خوابگاه16 آذر:
در سال 1332 به مساحت 1200 مترمربع در5 طبقه احداث گردید. این خوابگاه در میدان انقلاب – خیابان 16آذر- کوچه پارسی– پلاک 9 قرار دارد و دارای 24 اتاق با ظرفیت 96 نفر (اتاق ها 4 نفره) می باشد. هر طبقه دارای 6 اتاق می باشد و در هر طبقه آشپزخانه در ابتدای راهرو، سرویس های بهداشتی و حمام در انتهای راهرو (ضلع غربی) و در طبقه همکف نمازخانه با مساحت 50 مترمربع، سالن تلویزیون و در طبقه آخر سالن مطالعه قرار دارد. اتاق ها مجهز به یخچال و ساختمان دارای تلفن کارتی، آسانسور، آب سردکن بوده و به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. این خوابگاه در نزدیکی پردیس مرکزی دانشگاه می باشد و سالن بدنسازی و فوتسال در مجاورت آن واقع شده است.
طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ا تا 6 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 7 تا 12 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 13 تا 18 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه چهارم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 19 تا 24 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
گالری عکس
خوابگاه رودکی:
این خوابگاه یکی از قدیمی ترین خوابگاه های دانشگاه تهران در سطح شهر است که ساختمان آن شمالی و در 6 طبقه می -باشد. این خوابگاه در میدان انقلاب- خیابان قدس– کوچه قاسم امیر شاهی– پلاک 4و6 واقع است و دارای 31 اتاق با ظرفیت 159 نفر می باشد. سالن مطالعه، نمازخانه و سالن تلویزیون در طبقه پنجم قرار دارد. اتاق ها به صورت شمالی و جنوبی هستند، اتاق های شمالی رو به سایه و اتاق های جنوبی آفتابگیر می باشند. در هرطبقه یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی در وسط راهرو، و 14 حمام و 4 سرویس بهداشتی در زیر زمین دارد. هر طبقه مجهز به 2 یخچال و اجاق گاز بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قرار دارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 
طبقه اول:
اتاقهای شماره 102 و 103و 106(4 نفره)، اتاق های 104 و 105(3 نفره)، اتاق 107(8 نفره) و 101(10 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره 202 و 203 و 206 (4 نفره)، اتاقهای204 و 205 (3 نفره)، اتاق207 (8 نفره) و 201 ( 10نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق شماره 306 (4 نفره)، اتاق 305 (3 نفره)، اتاق 307 (8 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره 502 و 503و506 (4 نفره)، اتاقهای 504 و 505 (3 نفره)، اتاق 507 (8 نفره)و 501 (10 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاقهای شماره 602 و 603و 606 (4 نفره)، اتاقهای 604 و 605 (3 نفره)، اتاق607 (8 نفره) و 601 (10 نفره) در این طبقه قرار دارند.
گالری عکس
خوابگاه شهدای دانشجو:
این ساختمان در سال 1388 به خوابگاه تغییر کاربری داده است. این خوابگاه در میدان انقلاب– خیابان قدس– ابتدای کوچه بهنام (سرنبش)- پلاک 19 واقع شده است که دارای 8 سوئیت و در4 طبقه– با زیرزمین و 29 اتاق با ظرفیت 126 نفر برای می -باشد. طبقه همکف آن دارای 3 سوئیت و هر سوئیت دارای آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام می باشد. در طبقه زیرزمین 6 حمام و 4 سرویس بهداشتی قرار دارد. هر سوئیت مجهز به 2یخچال و یک اجاق گاز بوده و این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
تعداد نفرات اتاق ها به شرح زیر می باشد:
اتاق های شماره 1/101- 1/102- 1/104- 102- 202- 205- 302- 402- 405 دارای ظرفیت 4 نفره می باشند.
اتاق های شماره 1/105- 101- 103- 201- 203- 206- 207- 301- 303- 401- 403- 406- 407 دارای ظرفیت 3 نفره می باشند.
اتاق شماره 1/103 دارای ظرفیت 5 نفره می باشد.
اتاق های شماره 208و 408 دارای ظرفیت 7 نفره می باشند.
اتاق های شماره 104- 204- 304- 404 دارای ظرفیت 8 نفره می باشند.
گالری عکس
خوابگاه فارابی:
ساختمانی آپارتمانی که در سال 1388 به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این ساختمان در میدان انقلاب– ابتدای خیابان کارگر شمالی– بین ادواردبراوان و نصرت– کوچه مهر– پلاک 2 واقع و ساختمان جنوبی است. این خوابگاه حالتی سوئیتی دارد که در 4 طبقه – با زیرزمین و 16 اتاق با ظرفیت 44 نفر می باشد. هر طبقه دارای یک سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه می باشد. خوابگاه در طبقه اول دارای سالن مطالعه، نمازخانه و سالن تلویزیون و تلفن کارتی در طبقه همکف می باشد. هر طبقه مجهز به 2 یخچال، 2 اجاق گاز، یک آب سردکن بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 

طبقه زیرزمین:
اتاق های شماره 01 تا 04 قرار دارند که 01- 02 آفتابگیر و 03- 04 رو به سایه هستند. اتاق های این طبقه 2 نفره می باشد.
طبقه دوم :
اتاق های شماره 201 (3 نفره)، 202- 203 (2 نفره) و 204 (5 نفره) قرار دارند که اتاق های 201- 202 آفتابگیر و 203- 204 رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301 (3 نفره)، 302- 303 (2 نفره) و اتاق 304 (5 نفره) قرار دارند که اتاق های 301- 302 آفتابگیر و 303- 304 رو به سایه هستند.

طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 (3 نفره)، 402- 403 (2 نفره) و اتاق 404 (5 نفره) قرار دارند که اتاق های 401- 402 آفتابگیر و 403- 404 رو به سایه هستند
گالری عکس
خوابگاه خوارزمی:
ساختمانی آپارتمانی که در سال 1388 به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این ساختمان در میدان انقلاب – ابتدای خیابان کارگر شمالی – بین ادواردبراوان و نصرت – کوچه مهر – پلاک 2 و روبروی خوابگاه فارابی واقع است و خود ساختمان شمالی و حالتی سوئیتی دارد که در 3 طبقه و 8 اتاق با ظرفیت 36 نفر می باشد. هر طبقه دارای 2 سرویس بهداشتی و آشپزخانه بوده و در طبقه همکف 5 حمام، سالن مطالعه، سالن تلویزیون و تنیس روی میز قرار دارد. تلفن کارتی در محوطه حیاط قرار دارد. هر طبقه مجهز به 2 یخچال ، 2 اجاق گاز بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 

طبقه اول:
اتاق های شماره 101 (7 نفره)، اتاق 102 (4 نفره)، اتاق 103 (3 نفره)، اتاق 104 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 101 و 104 جنوبی و آفتابگیر، اتاق 102 و 103 شمالی و رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 (7 نفره)، اتاق 202 (4 نفره)، اتاق 203 (3 نفره)، اتاق 204 (4 نفره). اتاق های 201 و 204 جنوبی و آفتابگیر ، اتاق 202 و 203 شمالی و رو به سایه هستند.
گالری عکس
خوابگاه پرفسور حسابی:
این ساختمان در سال 1388 به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این خوابگاه که در میدان انقلاب– خیابان 16آذر– خیابان ادواردبراون– پلاک 9 واقع است، ساختمانی شمالی در 6 طبقه و 36 اتاق با ظرفیت 125 نفر می باشد. هر طبقه دارای 6 اتاق و سرویس بهداشتی بوده حمام و آشپزخانه آن در وسط هر طبقه قرار دارد. سالن تلویزیون، مطالعه، نمازخانه و 5 حمام در زیرزمین خوابگاه قرار دارد. ساختمان خوابگاه دارای اتاق های 3، 4و 5 نفره و هر اتاق مجهز به یخچال بوده و در هرطبقه اجاق گاز، آب سردکن قراردارد. خوابگاه دارای آسانسور و به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره 101 – 102- 105 (5 نفره)، اتاق های شماره 103- 106 (3 نفره)، اتاق 104 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 101 – 102 و 106 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 103 تا 105 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201- 202- 205 (5 نفره)، اتاق های 203- 206 (3 نفره) و اتاق 204 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 201 – 202 و 206 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 203 تا 205 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301- 302- 305(5 نفره)، اتاق های 303- 306 (3 نفره)و اتاق 304 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 301 – 302 و 306 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 303 تا 305 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501- 502- 505(5 نفره)، اتاق های 503- 506 (3 نفره) و اتاق 504 (4 نفره) قرار دارند که اتاق های 501 – 502 و 506 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 503 تا 505 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه ششم:
اتاق های شماره 601- 602- 605 (5 نفره)، اتاق های 603- 606 (3 نفره) و اتاق 604 (4 نفره) قرار دارند که اتاقهای 601 – 602 و 606 در ضلع شمالی و رو به سایه و از 603 تا 605 جنوبی و آفتابگیر می باشد.
گالری عکس
خوابگاه عطار:
خوابگاه عطار که در میدان انقلاب– خیابان قدس– کوچه فردانش- پلاک 12 واقع است از 5 سال قبل بعنوان خوابگاه دانشجویی مورد استفاده قرار گرفت. این خوابگاه دارای دو بال غربی و شرقی می باشد.
 
 
بال غربی:
بال غربی این خوابگاه در 6 طبقه و دارای 25 اتاق با ظرفیت 95 نفر می باشد. این بال دارای 6 سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال و اجاق گاز می باشد. در طبقه اول این بال سالن مطالعه قرار دارد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 - 202- 203 (3 نفره)، 204 (4 نفره) و 205 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم :
اتاق های شماره 301 - 302- 303 (3 نفره)، 304 (4 نفره) و 305 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 - 402- 403 (3 نفره)، 404 (4 نفره) و 405 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501 - 502- 503 (3 نفره)، 504 (4 نفره) و 505 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاق های شماره 601 - 602- 603 (3 نفره)، 604 (4 نفره) و 605 (6 نفره) در این طبقه قرار دارند.
بال شرقی:
بال شرقی خوابگاه عطار در 5 طبقه و دارای 21 اتاق باظرفیت 77 نفر می باشد. این بال دارای 9 سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال، اجاق گاز می باشد.
طبقه اول:
اتاق های شماره 102- 103 (3 نفره)، 103 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201- 202- 204- 205 (3 نفره) و 203- 206 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301- 302- 304- 305 (3 نفره) و 303- 306 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401- 401- 404- 405 (3 نفره) و 403- 406 (5 نفره) در این طبقه قرار دارند.
گالری عکس
خوابگاه قدس:
در سال 1377 به مساحت 1500 مترمربع در 5 طبقه احداث گردید. این خوابگاه در خیابان قدس– کوچه آذین – پلاک 14 (28 قدیم) واقع است و دارای 45 اتاق با ظرفیت 155 نفر می باشد. خوابگاه قدس، ساختمان جنوبی می باشد و در هر طبقه 9 اتاق و در کل 30 اتاق 4 نفره و 10 اتاق 2 نفره و 5 اتاق 3نفره دارد. در درب وروردی هر طبقه 2 آشپزخانه و سرویس بهداشتی وجود دارد. در طبقه همکف سالن مطالعه، سایت رایانه و نمازخانه با مساحت 40 مترمربع و در زیرزمین 10 حمام قرار دارد. ساختمان در هر طبقه مجهز به 2 یخچال، 2اجاق گاز، آب سردکن بوده و ساختمان دارای 2 تلفن کارتی در طبقه همکف می باشد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره 101تا 105و 108- 107 (4نفره) ، اتاق های 104- 109 (2 نفره) و اتاق 106 (3نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 201 تا 205 و 208- 207 (4نفره) ، اتاق های 204- 209 (2 نفره) و اتاق 206 (3نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 301 تا 305 و 308- 307 (4 نفره)، اتاق های 304- 309 (2 نفره) و اتاق 306 (3 نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره 401 تا 405 و 408- 407 (4 نفره)، اتاق های 404- 409 (2 نفره) و اتاق 406 (3 نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره 501 تا 505 و 508- 507 (4 نفره)، اتاق های 504- 509 (2 نفره) و اتاق 506 (3 نفره) در این طبقه می باشند.
گالری عکس
خوابگاه حافظ:
این خوابگاه در خیابان انقلاب– نرسیده به پل کالج– ساختمان اداره فرهنگی– پلاک 990 واقع است و دارای 7 طبقه و 25 اتاق با ظرفیت 140 نفر می باشد. هر طبقه دارای یک سوئیت (با 4 اتاق) و یک اتاق بصورت جداگانه می باشد. هر طبقه دارای تلویزیون و آشپزخانه، سرویس بهداشتی و هر اتاق مجهز به یخچال بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قراردارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است و دارای آسانسور می باشد. در طبقه دوم مرکز فرهنگی و سالن مطالعه قرار گرفته است.
طبقه چهارم:
اتاق شماره 401 (4 نفره )، 402 (6 نفره)، 403- 404 (5 نفره) و 405 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 404 و 405 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 401 تا 403 آفتابگیر و اتاق های 404 – 405 رو به سایه هستند.
طبقه پنجم:
اتاق شماره 501 (4 نفره)، 502 (6 نفره)، 503- 504 (5 نفره) و 505 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 504 و 505 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 501 تا 503 آفتابگیر و اتاق های 504 – 505 رو به سایه هستند.
طبقه ششم:
اتاق شماره 601 (4 نفره)، 602 (6 نفره)، 603- 604 (5 نفره) و 605 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 604 و 605 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 601 تا 603 آفتابگیر و اتاق های 604 – 605 رو به سایه هستند.
طبقه هشتم:
اتاق شماره801 (4 نفره)، 802 (6 نفره)، 803- 804 (5 نفره) و 805 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 804 و 805 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 801 تا 803 آفتابگیر و اتاق های 804 – 805 رو به سایه هستند.
طبقه نهم:
اتاق شماره 901 (4 نفره)، 902 (6 نفره)، 903- 904 (5 نفره) و 905 (8 نفره) در این طبقه و اتاق های 904 و 905 به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های 901 تا 903 آفتابگیر و اتاق های 904 – 905 رو به سایه هستند.
گالری عکس