مجتمع کوی
 
مجتمع کوی برادران:
این مجتمع در خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان پانزدهم واقع و دارای 2 درب می باشد،که درب اصلی آن در خیابان کارگر شمالی و یک درب نیز در غرب مجتمع (شهرآرا) می باشد. مجتمع کوی برادران هم اکنون دارای 12 خوابگاه برای برادران (ساختمان 3، 4، 5، 6، 7، 14- 15، 16- 17، 22، جمال زاده، امام علی(ع)، رسولیان، مصلی نژاد) و یک خوابگاه متاهلین ( ) می باشد. ساختمان مدیریت امور خوابگاه ها در ضلع شمال شرقی و کمی بالاتر از فلکه کوی می باشد. این مجتمع به جزء خوابگاه ها، دارای سالن های ورزشی، سینما، رستوران دو، پارک، صنوف، سالن چندمنظوره شهید نوروزی، کتابخانه، سایت شهید مفتح و مجتمع مسکونی کارمندان خوابگاه ها و... می باشد.

ساختمان 3:

 جهت مشاهده عکس های بیشتراینجا کلیک کنید.
 
در سال 1320 به مساحت 1060 مترمربع در 2 طبقه احداث گردید. این ساختمان که در ضلع غربی کوی، روبروی ساختمان مدیریت قراردارد، دارای 21 اتاق 12 متری با ظرفیت 42 نفر (اتاق های 2 نفره) می باشد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
از ضلع شرقی به سمت ضلع غربی، اتاقهای شماره11 تا 15 قرار دارد که همه آفتابگیر هستند. در ضلع غربی این طبقه 3 حمام ، سرویس بهداشتی و آشپزخانه قرار دارد.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به سمت ضلع غربی، اتاق های شماره 18 تا 33 قرار دارد و همه آنها آفتابگیر هستند. در ضلع غربی این طبقه 3 حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه وجود دارد و سالن تلویزیون در ابتدای ضلع شرقی این طبقه قرار دارد.
گالری عکس
ساختمان 4:
 
جهت مشاهده عکس های بیشتراینجا کلیک کنید. 
 
در سال 1320 به مساحت 2000 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی، نزدیک ساختمان مدیریت قراردارد و طبقه اول آن مخصوص جانبازان می باشد. ساختمان4 دارای 36 اتاق 16 متری با ظرفیت 64 نفر (اتاقهای 2نفره) برای مقطع دکترای می باشد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. در قسمت ورودی این ساختمان دفتر بسیج دانشجویی واقع شده است.
طبقه اول:
این طبقه که جانبازان در آن سکونت دارند، از ضلع غربی به ضلع شرقی ساختمان، اتاق های شماره 2 تا 16 قرار دارندکه همه اتاق ها به جزء اتاق 16 آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدای سالن و 2 حمام و 3 سرویس بهداشتی در وسط سالن ، نمازخانه و سالن تلویزیون در ابتدای سالن قرار دارند.
طبقه دوم:
ازضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 24 تا 40 و 22، 42 قرار دارد که اتاق های فرد آفتابگیر و اتاق های زوج رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه و 3 حمام و سرویس بهداشتی در وسط سالن و اتاق تلویزیون، مطالعه و نمازخانه در ابتدای سالن قرار دارد.
طبقه سوم:
در ضلع شرقی ساختمان در این طبقه فقط دو اتاق 46- 47 وجود دارند که آفتابگیر هستند.
گالری عکس
ساختمان 5:
در سال 1384 به مساحت 2800 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان دارای64 اتاق 25 متری با ظرفیت 192 نفر (اتاق های 3 نفره) برای مقطع دکترای می باشد و در ضلع غربی کوی واقع است. هر طبقه دارای 16 اتاق می باشد که در هر طرف آن 4 سرویس بهداشتی و 3 حمام و یک آشپزخانه می باشد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
 
 
طبقه اول:
ضلع غربی: اتاق های شماره 101- 108
ضلع شرقی : اتاق های شماره 109 - 116
طبقه دوم:
ضلع غربی: اتاق های شماره 201- 208
ضلع شرقی : اتاق های شماره 209 - 216
اتاق تلویزیون در وسط این طبقه قرار دارد.
طبقه سوم:
ضلع غربی: اتاق های شماره 301- 308
ضلع شرقی : اتاق های شماره 309 - 316
طبقه چهارم:
ضلع غربی: اتاق های شماره 401- 408
ضلع شرقی : اتاق های شماره 409- 416
گالری عکس
ساختمان 6:
در سال 1337 به مساحت 2120 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی کوی و نزدیک کتابخانه شهید مفتح قرار دارد. این ساختمان 6 دارای 52 اتاق 18متری با ظرفیت 156 نفر (اتاق های 3 نفره) می باشد. حمام و سرویس بهداشتی در وسط سالن و آشپزخانه در ابتدای سالن قرار دارد. در انتهای سالن (ضلع غربی) نیز سرویس های بهداشتی وجود دارد. هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 

طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 1 تا 14 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 15تا 33 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 34 تا 52 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
گالری عکس

ساختمان 7:
در سال 1337 به مساحت 2200 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی کوی قرار دارد. این ساختمان دارای 71 اتاق 20 متری با ظرفیت 213 نفر (اتاق های 3 نفره) برای می باشد و هر اتاق مجهز به یخچال و خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 
جهت مشاهده عکس های بیشتراینجا کلیک کنید.

طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 1 تا 21 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند. در این طبقه حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه در وسط سالن می باشد.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق ها شماره 22 تا 46 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند . در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی موجود است.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره 47 تا 71 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی موجود است.
گالری عکس
ساختمان 15- 14 :
در سال 1355 به مساحت 4700 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و نزدیک درب اصلی قرار دارد و دارای 119 اتاق 20 متری با ظرفیت 357 نفر (اتاق های 3 نفره) می باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان 14 شرقی و 15 غربی تقسیم می شود. اتاق های فرد رو به سایه و اتاقهای زوج آفتابگیر می باشند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها سالن و 12 حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. دفتر شورای صنفی دانشجویان در طبقه همکف این ساختمان می باشد.
 

طبقه اول 14 شرقی:
در این طبقه اتاق های شماره 1 تا 19 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه اول 15 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 1 تا 16 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.
طبقه دوم 14شرقی :
در این طبقه، اتاق های شماره 20 تا 40 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه دوم 15 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 17 تا 37 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه سوم 14 شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره 41 تا 61 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
طبقه سوم 15 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 38 تا 58 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتابگیر هستند.
گالری عکس
ساختمان 17- 16:
در سال 1355 به مساحت 4700 مترمربع در 3 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و پایین تر از ساختمان 14- 15 قرار دارد و دارای 119 اتاق با ظرفیت 476 نفر (اتاق های3 نفره) می باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان 16 شرقی و 17 غربی تقسیم می می شود. اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها راهرو و 12 حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هراتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 

طبقه اول 16 شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره 1 تا 20 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه اول 17 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 1 تا 20 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.
طبقه دوم 16شرقی :
در این طبقه، اتاق های شماره 21 تا 40 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه دوم 17 غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره 21 تا 40 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه سوم 16 شرقی:
در این طبقه، اتاق های شماره 41 تا 60 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
طبقه سوم 17غربی:
در این طبقه، اتاق های شماره41 تا 60 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد رو به سایه و اتاق های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.
گالری عکس
ساختمان 22:
در سال 1368 به مساحت 6200 مترمربع در 4 طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع جنوب غربی کوی قرار گرفته است و این ساختمان دارای 221 اتاق 15 متری با ظرفیت 442 نفر (اتاق های 2 نفره) می باشد. سالن تلویزیون و 2 سالن مطالعه در زیرزمین ساختمان 22 قرار دارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
 
جهت مشاهده عکس های بیشتراینجا کلیک کنید.

ضلع جنوبی:
طبقه همکف:
اتاق ها شماره 1 تا 6 و 7 تا 12 قرار دارند که همه اتاق های آن رو به سایه هستند. در کنار اتاق 12 یک درب ورود و خروج وجود دارد. آشپزخانه، حمام و سرویس های بهداشتی در ابتدا راهرو قرار دارد.
طبقه اول:
اتاق های شماره 13 تا 18، 19 تا 24، 25 تا30، 31 تا 36، 37 تا 42 و 43 تا 48 قرار دارند که آشپزخانه در ابتدای راهرو و حمام و سرویس های بهداشتی در وسط راهرو قرار گرفته اند.
ضلع غربی:
طبقه همکف:
اتاق ها شماره 49 تا 62 قرار دارندکه 59 تا 62 و 49 تا 52 آفتابگیر و 56-57- 58و53-54- 56 رو به سایه هستند.
طبقه اول:
اتاق ها شماره 63 تا 76 قرار دارند که اتاق های 63 تا 65 و 74 تا 76 رو به سایه و بقیه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
اتاق ها شماره 77 تا 90 قرار دارند که اتاق های 77تا 79 و 88 تا 90 رو به سایه و بقیه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
اتاق ها شماره 91 تا 104 قرار دارند که اتاق های 91 تا 93 و 101 تا 104 رو به سایه و بقیه اتاق ها آفتابگیر هستند.
در این ضلع ساختمان آشپزخانه در دو طرف راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارد .
ضلع شمالی(وسط ساختمان) :
طبقه همکف:
اتاق ها شماره 105 تا 110 قرار دارند که اتاق های 105 تا 107 آفتابگیر و اتاق های 108 تا 110 رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در انتها سالن قرار گرفته اند.
طبقه اول:
اتاق های شماره 111تا 116 در این طبقه قرار دارند که اتاق های 111 تا 103 و 113 تا 116 آفتابگیر و بقیه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره 117 تا 122 در این طبقه قراردارند که اتاق های 117 تا 119 آفتابگیر و اتاق های 120 تا 122 رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره 123 تا 128 قرار دارند که اتاق های 123 تا 125 آفتابگیر و اتاق های 126 تا 128رو به سایه هستند.
در این قسمت ساختمان آشپزخانه در ابتدای راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در انتهای راهرو قرار دارد.
ضلع شمال شرقی:
زیرزمین:
اتاق های شماره 129 تا140و 1/131و 1/1371 قرار دارند که اتاق های 129 تا 134 آفتابگیر و اتاق های 135 تا 140 رو به سایه هستند. در این قسمت ساختمان آشپزخانه در پاگرد و انتها راهرو قرار گرفته است، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
طبقه همکف:
اتاق های شماره 141 تا 146 قرار دارندکه اتاق های141 تا 143 آفتابگیر و اتاق های 144 تا 146 رو به سایه هستند . آشپزخانه در پاگرد، حمام و سرویس بهداشتی در انتها راهرو قرار دارند.
طبقه اول:
- اتاق های شماره 147 تا 157 و 1/148 و 1/154 قرار دارند که اتاق های 147 تا 151 رو به سایه و اتاق های 152 تا 157 آفتابگیر هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو، حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار گرفته اند.
- اتاقهای شماره 158 تا 163 قرار دارند که اتاق های 158 تا 160 آفتابگیر و اتاق های 161 تا 163 رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در ابتدایی راهرو قرار دارند.
طبقه دوم:
- اتاقهای شماره 164 تا 175 و 1/167و 1/173 قرار دارند که اتاقهای 164 تا 170 آفتابگیر و اتاق های 171 تا 175 رو به سایه هستند. در این طبقه آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو و حمام و سرویس بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
- اتاقهای شماره 176 تا 181 قرار دارند که اتاقها رو به سایه هستند. دراین طبقه آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی در ابتدای راهرو قرار گرفته اند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره 182 تا 193و 1/184و 1/190 قرار دارند که اتاقهای 182 تا 187 آفتابگیر و اتاقهای 188 تا 193 رو به سایه هستند. آشپزخانه در ابتدا و انتها راهرو، حمام و سرویس های بهداشتی در وسط راهرو قرار دارند.
طبقه چهارم:
- اتاقهای شماره194 تا 199 قرار دارند که اتاقهای 194 تا 196 آفتابگیر و اتاقهای 197 تا 199 رو به سایه هستند. آشپزخانه، حمام و آشپزخانه در ابتدا راهرو قرار دارد.
- اتاقهای شماره 200 تا 211و 1/202و 1/208 قرار دارند که اتاقهای 200 تا 205 آفتابگیر و از 206 تا 211 رو به سایه هستند. آشپزخانه در ابتدا و انتهای راهرو و سرویس های بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار گرفته اند.
گالری عکس
ساختمان امام علی (ع):
در سال 1387 با مساحت 3300 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی واقع است و دارای 67 اتاق با ظرفیت 262 نفر که اکثر اتاقهای 4 نفره به جزء اتاقهای 111- 211- 311 که 2 نفره می باشند. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) است. اتاقها با شماره فرد رو به سایه و اتاقها با شماره زوج آفتاب گیر است.

طبقه اول:
ضلع غربی : اتاق ای شماره 1 تا 9 قرار دارند که اتاقها با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه هستند.
ضلع شرقی : اتاقهای شماره 10 تا 13 قرار دارند که همه اتاقها آفتابگیر هستند.
در این طبقه سرویس های بهداشتی و حمام در دو طرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارد. سالن مطالعه در این طبقه نزدیک درب ورودی ساختمان می باشد.
طبقه 2:
ضلع غربی: اتاقهای شماره 101 تا 110 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 111 تا 118 قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق 118 آفتابگیر و بقیه اتاق ها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه 3:
ضلع غربی: اتاقهای شماره 201 تا 210 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 211 تا 218 قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق 218 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند. در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه 4:
ضلع غربی: اتاقهای شماره 301 تا 310 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 311 تا 318 قرار دارند که اتاقهای فرد و اتاق 318 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
گالری عکس
ساختمان جمالزاده :
در سال 1384 به مساحت 3234 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی و روبروی ساختمان مدیریت قرار دارد و دارای 76 اتاق با ظرفیت 224 نفر (اتاقهای 2، 3 و 4 نفره) می باشد. در هر طبقه 10 سوئیت دارد، در ضلع شرقی سوئیت 1- 5 و ضلع غربی سوئیت 6- 10 قرار دارد. در هر سوئیت دو اتاق، یک اجاق گاز و یک یخچال وجود دارد. در هر طرف طبقات 3 سرویس بهداشتی و یک حمام قرار دارد و در زیرزمین نیز 9 حمام وجود دارد. سالن تلویزیون در وسط طبقه دوم و سالن مطالعه در طبقه سوم قرار دارد. اتاق ها مجهز به خط تلفن یکطرفه بوده و این خوابگاه متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) می باشد. اتاق های دکترای 2 نفره و4 نفره و اتاق های 205- 215- 305- 315-405- 415  که 3 نفره است.
 

طبقه اول:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره 102- 103- 105- 106- 109- 110(دکترای)،101- 104- 107-108(دکتری) قرار دارند که اتاقهای 101 تا 104 آفتابگیر و اتاق های 105 تا 110 رو به سایه است. در این طبقه سوئیت 3 دارای یک اتاق (105) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره 113- 115- 117- 118 (دکترای)، 111- 112- 114- 116- 119 (دکتری) قرار دارند که اتاقهای 111تا 115 رو به سایه و 116 تا 119 آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره 201- 204- 206- 208- 209 (دکترای)، 202- 203- 205-207- 210 (دکتری) قرار دارند که اتاقهای 201 تا 204 آفتابگیر و اتاق های 205 تا 210 رو به سایه است. در این طبقه سوئیت 3 دارای یک اتاق (205) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره 212- 213- 216- 219 (دکترای)، 211- 214- 215- 217- 218 (دکتری) قرار دارند که اتاقهای 211 تا 215 رو به سایه و 216 تا 219 آفتابگیر هستند. سالن تلویزیون در وسط طبقه دوم قرار دارد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره 301- 304- 306- 308- 309 (دکترای)، 302- 303- 305- 307- 310 (دکتری) قرار دارند که اتاقهای 301 تا 304 آفتابگیر و اتاق های 305 تا 310 رو به سایه است. در این طبقه سوئیت 3 دارای یک اتاق (305) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره 312- 313- 316- 319 (دکترای)، 311- 314- 315- 317- 318 (دکتری) قرار دارند که اتاقهای 311 تا 315 رو به سایه و 316 تا 319 آفتابگیر هستند. سالن مطالعه در طبقه سوم قرار دارد.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره 401- 404- 406- 408- 409 (دکترای)، 402- 403- 405- 407- 410 (دکتری) قرار دارند که اتاقهای 401 تا 404 آفتابگیر و اتاق های 405 تا 410 رو به سایه است. در این طبقه سوئیت 3 دارای یک اتاق (405) است.
ضلع غربی:
اتاقهای شماره 412- 413- 416- 419 (دکترای)، 411- 414- 415- 417- 418 (دکتری) قرار دارند که اتاق های 411 تا 415 رو به سایه و 416 تا 419 آفتابگیر هستند.
گالری عکس

ساختمان رسولیان:
در سال 1385 به مساحت 4200 مترمربع در4 طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی نزدیک فلکه کوی قرار دارد و دارای 76 اتاق با ظرفیت 188 نفر (اتاق های 2 و 3 نفره) می باشد. این خوابگاه به دو قسمت رسولیان شمالی(1) و جنوبی(2) تقسیم می شود که هر کدام 13 سوئیت دارند و هر سوئیت 2 یا 3 اتاق دارد. آشپزخانه درداخل سوئیت و سرویس بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار دارد. سالن تلویزیون در هردو طرف شمالی و جنوبی در قسمت وسط زیرزمین قرار دارد. در نزدیک درب ورودی خوابگاه دفتر نهادرهبری و مرکز مشاوره کوی برادران قرار دارند. اتاق ها مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) می باشد.
 

رسولیان شمالی (1):
طبقه زیرزمین:
اتاقهای شماره 02 تا 06 (دکترا و 3 نفره) و اتاق 01 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.
طبقه همکف:
اتاقهای شماره 16 تا 19 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه اول:
اتاقهای شماره110 تا 113 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره 214 تا 221 ( دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره 323 تا 323 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره 435 تا 440 و 432 و 433 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
رسولیان جنوبی (2):
طبقه زیرزمین:
اتاقهای شماره 02، 03 (دکترا و 3 نفره) و اتاق های 05 و 06 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که همه اتاقها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.
طبقه همکف:
اتاقهای شماره 16 ، 17 و 18 (دکترا و 3 نفره) و اتاق شماره 19 (دکترا و 2 نفره) قرار دارند که 16 - 17 رو به سایه و 18 - 19 آفتابگیر است.
طبقه اول:
اتاقهای شماره110 تا 113 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره 214 تا 221 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که اتاق ها 215 تا 220 آفتابگیر و اتاقهای 214و 221 رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاقهای شماره 323 تا 330 (دکترا و 3 نفره) قرار دارند که اتاقهای 324 تا 329 آفتابگیر و اتاقهای 323 و 330 رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره 435 تا 440 و 432 و 433 (دکترا و 3 نفره ) قرار دارند که اتاق های 433 و 435 تا 439 آفتابگیر و اتاقهای 432 و 440 رو به سایه هستند.
گالری عکس

ساختمان مصلی نژاد:
در سال 1385 با مساحت 3300 مترمربع در 4 طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی و بالاتر از ساختمان امام علی قرار دارد و دارای67 اتاق با ظرفیت 262 نفر (اتاق های 2و4 نفره) می باشد . اتاق های 111، 211و 311 که 2 نفره و بقیه اتاق ها 4 نفره هستند. طبقه اول دارای 13 اتاق. طبقه 2، 3و 4 هر کدام داری 18 اتاق هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه و خوابگاه متصل به شبکه وایرلس می باشد.
 

طبقه اول:
ضلع غربی:
اتاق های شماره 1 تا 9 قراردارند که اتاق های با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق های 10 تا 13 قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر است.
در این طبقه سرویس های بهداشتی و حمام در دوطرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارند و سالن مطالعه در طبقه اول نزدیک در ورودی ساختمان می باشد.
طبقه 2:
ضلع غربی:
اتاق های شماره 101 تا 110 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق های شماره 111 تا 118 قرار دارند که اتاق های با شماره فرد و اتاق 118 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد.
طبقه 3:
ضلع غربی:
اتاقهای شماره 201 تا 210 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاق های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره 211 تا 218 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد و اتاق 218 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند. در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام قرار دارند و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد .
طبقه 4:
ضلع غربی:
اتاقهای شماره 301 تا 310 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد آفتابگیر و اتاقهای با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاقهای شماره 311 تا 318 قرار دارند که اتاقهای با شماره فرد و اتاق 318 آفتابگیر و بقیه اتاقها رو به سایه هستند.
در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام قرار دارند و آشپزخانه در وسط طبقه می باشد .