مجتمع شهید چمران

مجتمع خوابگاهی شهید چمران
مجتمع خوابگاهی شهید چمران در انتهای خیابان کارگر شمالی- دست چپ، روبروی شهرک والفجر قرار دارد. این مجتمع شامل 4 ساختمان (فیض کاشانی، 70، 71 و72)، سالن بدنسازی، زمین چمن مصنوعی، زمین بسکتبال، سایت رایانه ای و ... است. لازم به ذکر است کلیه اتاقهای دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است. در این مجتمع نمازخانه ای به مساحت 238 مترمربع وجود دارد.
ساختمان فیض کاشانی:
بزرگترین و یکی از زیباترین خوابگا ههای دانشگاه تهران است که در سال 75 توسط خیرین کاشانی ساخته شده است. این ساختمان به شکل تقریباً استوانه (گرد) و دارای 4 طبقه و هر طبقه دارای 4 درب ورودی است که دربها شماره گذاری شده است.
طبقه همکف این ساختمان زیبا شامل: مرکز خدمات مشاوره ای _ روانشناختی، مرکز بهداشت و درمانگاه، اتاق سرپرستی، مخابرات کارکنان و همچنین یک حوض با آب نما و درختان زیباست. ظرفیت کلیه اتاقهای این ساختمان، 5 و 6 نفر است . ظرفیت کل این خوابگاه 655 نفر می باشد.
جهت مشاهده عکس های بیشتراینجا کلیک کنید.

طبقه اول:
ورودی یک :
سمت راست: اتاق های شماره 117 تا 119 و اتاق تلویزیون در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 107 تا 116 در این قسمت قراردارند.
ورودی دو :
سمت راست: که همان سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 105 تا 106 قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می باشد.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 125 و 126قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می باشد.
سمت چپ: اتاق های شماره 127 تا 136 قرار دارند.
ورودی چهار :
سمت راست: که همان راهرو سمت چپ ورودی 3 است.
سمت چپ: اتاق های شماره 137 تا 139 قرار دارند و سالن تلویزیون با مساحت 79 متر مربع در این قسمت واقع شده است.
طبقه دوم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره 218 تا 220 و سالن مطالعه در این قسمت قرارر دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 208 تا 219 در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 206 و 207 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 227 و 228 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 229 تا 238 در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های 241 تا 339 قرار دارند و سالن مطالعه با مساحت 177 متر مربع در این قسمت می باشد.
طبقه سوم:
ورودی یک :
سمت راست: اتاق های شماره 318 تا 322 در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ : اتاق های شماره 308 تا 317 در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 306 و 307 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 328 و 329 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 330 تا 339 در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های شماره 340 تا 344 در این قسمت قرار دارند.
طبقه چهارم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره 408 تا 417 در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 418 تا 423 در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره 406 و 407 ، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره 428 و 429، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره 430 تا 439 در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های شماره 440 تا 444 در این قسمت قرار دارند.

ساختمان70:
این ساختمان در سال 1373 با مساحت 5300 مترمربع در 4 طبقه با ظرفیت 475 نفر احداث شده است.
 
جهت مشاهده عکسهای بیشتر اینجا کلیک کنید. 

طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 112- 114- 118- 120(رو به سایه) و اتاقهای شماره111- 113- 115- 117- 119 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 101- 104- 106 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 102- 103- 105- 107 (آفتابگیر) قرار دارند.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارد.
اتاقهای شماره 98 تا 100 مخصوص دانشجویان ناظر شب، دفتر نهاد نمایندگی رهبری (اتاق شماره 108) و بسیج دانشجویی (اتاقهای 109و110) قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر می باشد.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 216- 218- 220- 224- 226 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 215- 217- 219- 221- 223- 225 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 202- 204- 206- 208- 210 – 212 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 201- 203- 205- 207- 209- 211- 213- 214 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر می باشد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 316- 318- 320- 324- 326 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 315- 317- 319- 321- 322- 323- 325 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 302- 304- 306- 308- 310- 314 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 301- 303- 307- 309- 311- 312- 313 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر می باشد.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 416- 418- 422- 424- 426 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 415- 417- 419- 420- 421- 423- 425 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 402- 404- 406- 408- 410- 414 (رو به سایه) اتاقهای شماره 401- 430- 405- 407- 409- 411- 412- 413 (آفتابگیر) قرار دارند. سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر است.

زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن تلویزیون با مساحت 60 متر مربع، اتاق مجسمه سازی، انبار بسیج دانشجویی و انبار نهاد نمایندگی رهبری قرار دارند. در ضلع غربی نماز خانه به مساحت 174 متر مربع، سالن مطالعه به مساحت 50 متر مربع، اتاق تمرین موسیقی، آشپز خانه نهاد و انبار قرار دارند.
ساختمان71:
این ساختمان در سال 1375 با مساحت 5300 مترمربع در 4 طبقه با ظرفیت 504 نفر احداث شده است.
 
جهت مشاهده عکسهای بیشتر اینجا کلیک کنید

طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 112- 114- 116- 118- 121(رو به سایه) و اتاقهای شماره 119و 120 (آفتابگیر) قرار دارند و سایت رایانه مجهز به 21 سیستم در این طبقه می باشد.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره101- 102- 106- 108- 110 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 103- 104- 105- 107- 109- 111(آفتابگیر) و مخابرات راه دور قرار دارند.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارند. ظرفیت هر اتاق این طبقه، 5 نفر است.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 216- 218- 220- 224- 226 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 215- 217- 219- 221- 222- 223-225 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 202- 204- 206- 208-210- 212 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 201- 203- 205- 207 – 209- 211- 213- 214 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ، 5 نفر است .
طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 316- 318- 320- 324- 326 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 315- 317- 319- 321- 322- 323 - 325 (آفتابگیر) قرار دارند. ظرفیت هر اتاق، 5 نفر می باشند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 302- 304- 306- 308- 310- 312 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 301- 303- 305- 307- 309- 311- 313- 314 (آفتابگیر) قرار دارند. سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق، 6 نفر است.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 416- 418- 420- 424- 426 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 415- 417- 419- 42- 422 - 423 - 425 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 402- 404- 406- 408- 410- 412 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 401- 403- 405 – 407- 409- 411- 413- 414 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 6 نفر می باشد.

زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارد. همچنین در ضلع شرقی اتاق تمرین موسیقی، انبار، موتور خانه، رختشوی خانه قدیم و در ضلع غربی دو سالن مطالعه با مساحتهای 89 و 56 متر مربع، اتاق تلویزیون با مساحت44 متر مربع، کتابخانه با مساحت 65 متر مربع و انبار قرار گرفته اند.

ساختمان72:
این ساختمان در سال 1375 با مساخت 5300 مترمربع در 4 طبقه با ظرفیت 495 نفر احداث شده است.
 
جهت مشاهده عکسهای بیشتر اینجا کلیک کنید

طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 112- 114- 116- 118- 121(رو به سایه) و اتاقهای شماره113- 115- 117- 119- 120 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 101- 102- 106- 108- 110 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 103- 104- 105- 107- 109- 111 (آفتابگیر) قرار دارند و اتاق تلویزیون با مساحت 34 متر مربع در این طبقه می باشد.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارند. ظرفیت هر اتاق این طبقه، 5 الی 6 نفر است.

طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 216- 218- 220- 224- 226 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 215- 217- 219 – 221-222 - 223 - 225 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 202-204- 206- 208- 210- 212 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 201- 203- 205- 207- 209- 211- 213- 214(آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده و ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 الی 6 نفر می باشد.

طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 316- 318- 320- 324- 326 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 315- 317- 319- 321- 322- 323 - 325 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 302- 304- 306- 308- 310- 312 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 301- 303- 305 – 307- 309- 311- 313- 314 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 الی 6 نفر می باشد.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره 416- 418- 420- 424- 426 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 415- 417- 419- 421- 422 - 423 - 425 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره 402- 404- 406- 408- 410- 412 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 401- 403- 405 – 407- 409- 411- 413- 414 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، 5 نفر است.
زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 98 متر مربع، موتور خانه و در ضلع غربی سالن بدنسازی با مساحت 375 متر مربع و اتاق تمرین تنیس با مساحت 66 متر مربع در زیرزمین قرار گرفته اند