خوابگاههای مجتمع فاطمیه

مجتمع خوابگاهی فاطمیه ها
مجتمع فاطمیه ها بزرگترین مجتمع خوابگاهی خواهران دانشگاه تهران است که در انتهای خیابان کارگر شمالی؛ روبروی خیابان بیستم دست چپ؛ قرار دارد. این مجتمع شامل پنج ساختمان (فاطمیه 1، فاطمیه 2، فاطمیه 3، فاطمیه4، فاطمیه 5)، دو مهمانسرا، یک مجموعه فرهنگی هنری، زمین چمن مصنوعی، کتابخانه، آمفی تئاتر، سایت رایانه و . . . است. ساختمانهای فاطمیه 1، 2 و 3 در سال 1366 و ساختمانهای فاطمیه 4 و 5 در سال 1368 احداث شده اند. درب ورودی، هر ساختمان را به دو قسمت ضلع غربی و ضلع شرقی تقسیم نموده و در اطراف هر راهرو اتاقهای دانشجویان قرار دارد. لازم به ذکر است این مجتمع به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل و کلیه اتاقهای دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است.


ساختمان فاطمیه 1:
در سال 1366 بامساحت زیربنایی 816 متر مربع در 4 طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق 4 نفر و ظرفیت کل این ساختمان 352 نفر است.
 

طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 112و 113 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 106 تا 108 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 114تا 116 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 105 تا 101 (آفتابگیر) قرار دارند.
اتاق شماره 117 مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویس های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد.
در ابتدای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی مجموعه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران (شامل اتاقهای پذیرش، واحد پیگیری و دفتر رئیس اداره) قرار دارد. در انتهای ضلع غربی ساختمان، مشرف به محوطه اصلی، دفتر شورای صنفی و دفتر انتظامات مجموعه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران قرار دارد.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 214 تا 218 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 208 تا 213 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره219 تا 224 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 200 تا 207 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 314 تا 318 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 308 تا 313 (آفتابگیر)قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره319 تا 324 (رو به سایه) اتاقهای شماره 300 تا 307 (آفتابگیر)قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 414 تا 418 (رو به سایه) اتاقهای شماره 408 تا 413 (آفتابگیر)قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 419 تا 424 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 400 تا 407 (آفتابگیر)قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.

زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند. همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 237 متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت 56 متر مربع قرار دارد.
زیر زمین بیرونی:
کتابخانه خوابگاه فاطمیه ها و اتاق ملاقات در زیرزمین بیرونی قرار دارند.
گالری عکس

ساختمان فاطمیه 2:
در سال 1366با مساحت زیربنایی 816 متر مربع در 4 طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق4 یا 5 نفره و ظرفیت کل این ساختمان435 نفر است.
 

طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 114 تا 116 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 101تا 103 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 112و 113 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 106تا 109 (آفتابگیر) و درمانگاه خوابگاه فاطمیه ها قرار دارند.
اتاق شماره 100 مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. مخابرات راه دور در ضلع شرقی این طبقه مشرف به محوطه اصلی قرار دارد. دفتر نمایندگی نهاد رهبری و دفتر جهاد دانشگاهی در ضلع شرقی این طبقه واقع شده اند.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 219 تا 224 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 200 تا 207 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 214 تا 218 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 208 تا 213 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 319 تا 324 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 300 تا 307 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 214 تا 218 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 308 تا 313 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 419 تا 424 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 400 تا 407 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 414 تا 418 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 208 تا 413 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.
زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی آن و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 108 متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت 63 متر مربع و موتور خانه ساختمان قرار دارند.
در زیر زمین بیرونی ؛ ضلع شرقی ساختمان، نماز خانه( بیت الزهرا) قرار گرفته است.
گالری عکس

ساختمان فاطمیه 3:
در سال 1366 بامساحت زیربنایی 816 متر مربع در 4 طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق 4 نفر و ظرفیت کل این ساختمان 356 نفر است.
 

طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 111 و 110 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 109 تا 105 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره113 و 114 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 100 تا 104 (آفتابگیر) قرار دارند.
اتاق شماره 115 مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه 4 نفر و مخصوص دانشجویان دکترای حرفه ای (دامپزشکی) است .
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 214 تا 218 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 208 تا 213 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره219 تا 224 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 200 تا 207 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه 4 نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است. اتاقهای شماره 220 تا 224 مخصوص دانشجویان دکترای حرفه ای (دامپزشکی) و اتاقهای شماره 200 تا 219 مخصوص دانشجویان ارشد می باشد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 314 تا 318 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 308 تا 313 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 319 تا 324 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 300 تا 307 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه 4 نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 414 تا 418 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 408 تا 417 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره419 تا 424 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 400 تا 407 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه 4 نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است .
زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 100 متر مربع و در ضلع غربی سالن سلف سرویس قرار دارند.
در زیر زمین بیرونی؛ صنوف (شامل سوپر مارکت، اتوشویی، خرازی، تایپ و تکثیر، خیاطی، بوتیک، آرایشگاه زنانه) واقع شده اند.
گالری عکس
ساختمان فاطمیه 4:
در سال 1368 بامساحت زیربنایی 816 متر مربع در 4 طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت کل این ساختمان 365 نفر است.
 
طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 111 تا 113 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 106 تا 108 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 114، 115، 116 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 105 تا 101و سالن تلویزیون (آفتابگیر) با مساحت 63 متر مربع قرار دارند.
اتاق شماره 100 مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه 4 نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است. مرکز خدمات مشاوره - روانشناختی درضلع شرقی این طبقه (اتاقهای 109 و 110) قرار گرفته است.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 214 تا 218 و 225 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 208 تا 213 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره219 تا 224 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 200 تا 207 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار گرفته است. ظرفیت اتاق 225 سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است .

طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 314 تا 318 و 325 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 308 تا 313 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره319 تا 324 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 300 تا 307 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی و آشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند. ظرفیت اتاق325 سه نفره و بقیه اتاق های این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 414 تا 418 و 425 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 408 تا 413 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 419 تا 424 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 400 تا 407 ( آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت اتاق 425 سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 108 متر مربع قرار گرفته است.
زیر زمین بیرونی:
مرکز فرهنگی هنری کوثر شامل سایت رایانه ای مجهز به 66 سیستم و . . . است.
گالری عکس

ساختمان فاطمیه 5:
در سال 1368با مساحت زیربنایی 816 متر مربع در 4 طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است.


طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 114 تا 116 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 100 تا 105 (آفتابگیر) و سالن تلویزیون دانشجویان خارجی دراین ضلع واقع شده اند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره112تا 110 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 106 تا 109 (آفتابگیر) و سالن تلویزیون دانشجویان ایرانی در این ضلع واقع شده اند.
اتاق شماره 117 مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت کلیه اتاقهای این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان دکترای تخصصی است.

طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 214 تا 219 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 206 تا 213 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره220 تا 225 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 200 تا 205 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت اتاق 225 سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان دکترای است.

طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 314 تا 319 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 306 تا 313 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره 320 تا 325 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 300 تا 305 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند. ظرفیت اتاق325 سه نفر و اتاقهای 320 - 321 - 322 - 323 - 324 با ظرفیت 4 نفره مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و ظرفیت بقیه اتاقهای این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان دکترای است.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره 414 تا 419 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 406 تا 413 (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره420 تا 425 (رو به سایه) و اتاقهای شماره 400 تا 405 (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند. ظرفیت اتاق425 سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه 4 نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت 108 متر مربع و در ضلع غربی موتور خانه ساختمان قرار گرفته است.
زیر زمین بیرونی:
سالن بدنسازی به مساحت 705 متر مربع و مناسب جهت برگزاری رشته ورزشی ایروبیک و کار با دستگاه می باشد. شامل دستگاههای پرس سینه نیمکت، پرس سینه خوابیده، پارالل بارفیکس، پارویی، تقویت شکم، مسگری ایستاده و نشسته، مورب شکمی، زیر بغل، خم کننده پا، بازکننده پا، دور کننده ران، هاک پا، تقویت عضلات کمری و در مجموع 15 دستگاه می باشد که در زیرزمین ساختمان فاطمیه 5 واقع شده است.
گالری عکس