پروفسور داریوش اسماعیلی
درجه استادی در دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
تلفن تماس : ...
پست الکترونیکی : esmaili@khayam.ut.ac.ir
صفحه خانگی :
بیوگرافی اخرین مدیر کل
سوابق تحصیلی :
• فارغ التحصیل کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران در سال 1368
• فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زمین شناسی (پترولوژی) از دانشگاه تهران در سال 1371
• فارغ التحصیل دکتری زمین شناسی (پترولوژی) از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380

سوابق آموزشی :
• تدریس در دوره کارشناسی از سال 1371
• تدریس در دوره کارشناسی ارشد از سال 1380
• تدریس در دوره دکتری از سال 1383

سوابق تحقیقاتی :
• ارائه بیش از 75 مقاله علمی – پژوهشی در کنفرانس های داخلی و بین المللی
• چاپ بیش از 50 مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی
• استاد راهنمای 4 رساله دکتری
• استاد راهنمای 25 پایان نامه کارشناسی ارشد
• استاد مشاور 15 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران
• کسب بیشترین امتیاز آموزشی – پژوهشی در سه سال منتهی به سال 1386 در پردیس علوم دانشگاه تهران و دریافت پایه تشویقی
• کسب مقام دوم در انتشار مقالات علمی – پژوهشی نمایه شده در فهرست نمایه جهان اسلام (ISC) در سال 1388 در بین محققین علوم پایه کشور
• معرفی و کسب جایزه طرح پژوهشی کاربردی نمونه در سال 1388 در دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
- مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران (از 11 آذر 88 تا کنون)
- مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران
- قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران
- مدیر اداره آموزش پردیس علوم دانشگاه تهران
- عضو شورای سیاست گذاری انتشارات دانشگاه تهران
- معاون آموزشی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
- عضو کمیته هدفمند سازی یارانه ها در دانشگاه تهران
- سرپرست دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس علوم دانشگاه تهران
- عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
- عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
- معان آموزشی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
-  عضو کمیته تدوین آیین نامه تسهیلات اداری- استخدامی اعضای هیئت علمی شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران
- عضو هیئت تحریریه مجله "ژئوپرشیا" دانشگاه تهران
- عضو هیئت تحریریه  مجله علمی- پژوهشی پترولوژی دانشگاه اصفهان
- عضو هسته گزینش دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 69-66
- عضو و دبیر اجرایی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت معلم تهران
 
فعالیت ها
گزارش اهم فعالیت ها در سمت مشاور رئیس و مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران
 
.................................................................................................................
جهت مشاهده کلیه فعالیت های صورت گرفته در سال تحصیلی 90-91 در مجموعه خوابگاههای دانشگاه تهران اینجا کلیک کنید. 
جهت مشاهده کلیه فعالیت های صورت گرفته در سال تحصیلی 90-89 در مجموعه خوابگاههای دانشگاه تهران اینجا کلیک کنید.