جناب آقای امیری
    …
     تلفن تماس : 82096999
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظایف واحد مخابرات
  •  نظارت و بازدید مستمر از امور مخابراتی خوابگاهها و رفع نقص و اشکالات ایجاد شده
  • درخواست به موقع ملزومات و تجهیزات مورد نیاز و پیشگیری تا حصول نتیجه 
  •  ارائه پیشنهادات و نظرات اصلاحی در حوزه مربوطه در استای نگهداری مطلوب سیستم مخابراتی و ارائه خدمات و سرویس‌دهی مناسب در این زمینه به دانشجویان