جناب آقای پولادی
     تلفن تماس : …
    پست الکترونیکی : …
    صفحه خانگی : …
شرح وظایف واحد خدمات و نظافت عمومی
*تعیین محل کار پرسنل خدماتی
*نظارت و رسیدگی و ایجاد هماهنگی‌های لازم اجرای روش‌های بهداشتی جمع‌آوری زباله‌ها و از بین بردن آنها
*نظارت و رسیدگی بر انجام امور مربوطه نظافت ساختمان و مکانهای مربوطه
*نظارت و رسیدگی بر استفاده دقیق و درست مواد شوینده، پاک‌کننده، ضدعفونی و...
* بررسی و ارائه اقلام مورد نیاز پاک‌کننده و شوینده و... نظافتی
*نظارت و رسیدگی و آگاهی از برنامه نوبت‌کاری و... نیروهای خدماتی توسط ناظر پیمانکار مربوطه
*برنامه‌ریزی در استفاده از نیروی‌های خدماتی در جابجایی و حمل وسایل و ملزومات جشن‌ها و مراسم‌ها، همایش‌ها و... در صورت لزوم
*تهیه گزارش‌های لازم و ارائه به مقام مافوق
* تهیه و ارائه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز (گل‌کاری، درخت‌‌کاری و...)
*نظارت بر آماده شدن محوطه جهت درختکاری، گل‌کاری، چمن‌کاری و...)
*نظارت بر پاشیدن بذر، هرس‌کاری، وجین نهال‌ها و درختان و گلها
*صدور دستورات لازم جهت سم‌پاشی و کوددهی به درختان و گل‌ها و گیاهان و نظارت بر آنها
*صدور دستورات لازم برای جمع‌آوری و نگهداری گل‌ها و گیاهان برای تکثیر و نظارت لازم بر آنها
*بازدید از فضای سبز خوابگاهها و رسیدگی به مشکلات باغبان‌ها و کارگران و رسیدگی و هدایت آنها از طریق ناظرین پیمانکاران
*تنظیم و تهیه ارائه برنامه‌ها و پیشنهادات و ارائه گزارش‌های لازم به مسئول مافوق