اطلاعیه ها

> مسابقه هنری پرواز در هفته خوابگاهها
> اجرای برنامه هنری و تئاتر مجتمع فاطمیه در هفته خوابگاهها
> برنامه مسابقات ورزشی کوی پسران در هفته خوابگاهها
> برنامه مسابقات فوتسال در هفته خوابگاهها
> مسابقات ورزشی مجتمع فاطمیه در هفته خوابگاهها
> مسابقات ورزشی مجتمع چمران در هفته خوابگاهها
> نمایش فیلم در کوی پسران در هفته خوابگاهها
> نمایش فیلم در تالار جوان مجتمع چمران در هفته خوابگاهها
> اردوی فرهنگی تفریحی پسران در هفته خوابگاهها
> اردوی فرهنگی تفریحی خوابگاههای متاهلی در هفته خوابگاهها
> برنامه مسابقات هنری هفته خوابگاهها
> جشن بزرگ مبعث در مجتمع خوابگاهی فاطمیه در هفته خوابگاهها
> جشن بزرگ مبعث در مجتمع خوابگاهی چمران در هفته خوابگاهها
> اولین مسابقه بزرگ قرآنی صوت و لحن در هفنه خوابگاهها
> برنامه نمایش فیلم های سینمایی در کوی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاهها
> آغاز هفته خوابگاهها
> نظرسنجی دانشجویان سطح شهر در مورد نحوه توزیع غذا
> - نتایج نهایی انتخابات چهاردهمین دوره شورای صنفی دانشجویان خوابگاههای دانشگاه تهران
> کلینیک اتصال به اینترنت در فاطمیه
> نتایج اولیه انتخابات چهاردهمین دوره شورای صنفی دانشجویان خوابگاههای دانشگاه تهران
 
 آیین نامه انضباطی و منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تهران
منشور بهداشتی خوابگاههای دانشگاه تهران
سایر آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه پذیرش مهمان
بخشنامه صندوق رفاه مبنی بر افزایش اجاره بها
برنامه ملاقات با مدیر کل و مسئولین
سایر لینک های سریع
رویدادها