اطلاعیه ها

> برنامه توزیع افطار و سحری در خوابگاههای کوی پسران،فاطمیه ، چمران و کیانوری
> اطلاعیه اسکان تابستانی در خوابگاههای دانشگاه تهران
> اعلام هزینه غذای دانشجویان سنواتی
> لیست پرداختی ما بالتفاوت اجاره بهای تغییر ظرفیت اتاق در ترم بهمن 93 واریز به حساب تجارت دانشجو
> پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای تغییر ظرفیت اتاق در ترم مهر 93 در شارژ تغذیه
> اطلاعیه وجوه واریزی
> مسابقه هنری پرواز در هفته خوابگاهها
> اجرای برنامه هنری و تئاتر مجتمع فاطمیه در هفته خوابگاهها
> برنامه مسابقات ورزشی کوی پسران در هفته خوابگاهها
> برنامه مسابقات فوتسال در هفته خوابگاهها
> مسابقات ورزشی مجتمع فاطمیه در هفته خوابگاهها
> مسابقات ورزشی مجتمع چمران در هفته خوابگاهها
> نمایش فیلم در کوی پسران در هفته خوابگاهها
> نمایش فیلم در تالار جوان مجتمع چمران در هفته خوابگاهها
> اردوی فرهنگی تفریحی پسران در هفته خوابگاهها
> اردوی فرهنگی تفریحی خوابگاههای متاهلی در هفته خوابگاهها
> برنامه مسابقات هنری هفته خوابگاهها
> جشن بزرگ مبعث در مجتمع خوابگاهی فاطمیه در هفته خوابگاهها
> جشن بزرگ مبعث در مجتمع خوابگاهی چمران در هفته خوابگاهها
> اولین مسابقه بزرگ قرآنی صوت و لحن در هفنه خوابگاهها
 
 آیین نامه انضباطی و منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تهران
منشور بهداشتی خوابگاههای دانشگاه تهران
سایر آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه پذیرش مهمان
بخشنامه صندوق رفاه مبنی بر افزایش اجاره بها
برنامه ملاقات با مدیر کل و مسئولین
سایر لینک های سریع
رویدادها